Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82685
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Mieldažys, Ramūnas;Kazlauskas, Gvidas;Šlapkauskas, Algimantas
Title: Žemės ūkio darbdavių ir darbuotojų perengimas saugiam darbui
Other Title: Preparing Agriculture Employers and Employers for Safe Methods of Work
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 1
Extent: p. 13-16
Date: 2010
Keywords: Profesinė sauga;Nelaimingi atsitikimai;Mokymas;Atestavimas;Darbdavys;Darbuotojas;Occupational risk;Accident at work;Study;Assessment;Employer;Employee
Abstract: Dirbančių žemės ūkyje praktinė veikla susijusi su didesne profesine rizika. Natūralioji ar žmogaus sukurta aplinka, t.y. visa tai kas supa darbuotoją jo profesinės veiklos metu, žymiai įtakoja jo saugą ir sveikatą. Absoliučiai saugių darbo sąlygų praktiškai nebūna. Darbdavį atstovaujančių asmenų ir dirbančių žemės ūkyje sauga ir sveikata labai priklauso nuo išsilavinimo, įgyto profesinio ir tęstinio profesinio mokymo metu. Nenutrūkstamai diegiant naujas technologijas, techniką, pradedant vartoti naujas chemines ir biologines medžiagas, švietimas, mokymas, atestavimas, instruktavimas ir informavimas saugos ir sveikatos klausimais tampa tęstiniu mokymo procesu. Saugos mokymų metu žinios perduodamos studentams ir mokiniams pagal mokymo programas, nuo kurių sudarymo, realizavimo ir mokinių motyvacijos priklauso parengimo saugiam darbui kokybė
Practical activity in agriculture is related to major occupational risk. Natural or human created environment (i.e. it's all, what surrounds an employee by his Professional Activity) distinctly influences his Health and Safety. It is true to say that in practice there are no totally safe working conditions. Health and Safety of persons, who represent an employer and work in agriculture, very depend on an acquired education by professional and continuous professional teaching. Education, Teaching, Employment test, Instruction and Conveyance on Health and Safety questions by an uninterrupted instiling new technologies and technique, by starting to use new chemical and biological Materials become the process of continuous teaching. By Teaching of Safety knowledges are passed to students and pupils under the teaching programmes. The Quality of Preparing by safe work depends on the teaching programmes, theirs formation, realization and students motivation
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82685
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.34 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.