Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82684
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGudritienė, Daiva-
dc.contributor.authorSinkevičiūtė, Vilma-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-17T00:45:40Z-
dc.date.available2019-05-17T00:45:40Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.issn1648116X-
dc.identifier.otherVDU02-000044199-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/82684-
dc.description.abstract1995 m. pradėtas vykdyti bendras Švedijos ir Lietuvos projektas „Ortophoto Map production" ortofotografinio žemėlapio gamyba. Pagal sį projektą per keletą metų sudaryti 1:10000 mastelio panchromatiniai skaitmeniniai ortofotoplanai, apėmę beveik visą Lietuvos teritoriją. Nauja ortofotografinių žemėlapių produkcija iš aeronuotraukų pradėta kurti 2005 m., projektas baigtas 2007 m. Šių dviejų projektų metu sudaryti ortofotografiniai žemėlapiai ir buvo naudojami tyrimui atlikti. Turint šiuos duomenis atsirado galimybė skaitmeniniu būdu lyginti dviejų skirtingų skri¬dimų duomenis, fiksuoti bei analizuoti ūkinius pokyčius, urbanizacijos įtaką aplinkinėms teritorijoms. Tyrimui buvo pasirinktas Kauno rajonas, nes šis rajonas per pastaruosius metus pakankamai pasikeitęs, ir urbanizuotos teritorijos pokyčiai akivaizdūs. Analizuojamos teritorijos rastriniame vaizde buvo fiksuojami užstatytų teritorijų pokyčiai pagal tiesiogines ir netiesiogines interpretavimo žymes. Buvo nustatyta visų pokyčių vieta, užimamas plotas, pokyčio atstumas nuo miesto. Darbai buvo atlikti naudojant ArcOis programą. Nustatyla, kad visi užstatytos teritorijos pokyčiai vyko mažinant ž. ū. naudmenislt
dc.description.abstractThe joint Lithuanian - Swedish project “Orthophoto Map production” – the production of ortophotographic maps started in 1995. During several years the 1:10 000 – scale panchromatic digital orthopohotoplans (covering almost the entire Lithuanian territory) were produced on the basis of this project. The new production of orthophotographic maps, based on aerial photographs, was started in 2005 and the project itself was finished in 2007. The present research focuses on the orthophotographic maps, produced during the process of these two projects . Use of this data has provided an opportunity to digitally compare the data of these two different flights, to fix and analyse economic changes as well as the influence of urbanization on the surrounding territories. Kaunas district has been chosen as the object of the research because situation in this district has changed significantly during last years and the changes of urbanized territory are obvious. The raster image of the analysed territory fixes the changes of urbanized territories according to the direct and indirect interpretation marks. For all the changes the following items have been defined: the place, the occupied area as well as change of the distance from town. The works are carried out using the ArcGis program. All the changes of the urbanized territory have been determined to occur at the expense of farming landsen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 53-58-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofVagos. , Nr. 86 (39) (2010)-
dc.relation.isreferencedbyCAB abstracts-
dc.subjectAerofotografijalt
dc.subjectOrtofotografinis žemėlapislt
dc.subjectRastrinio vaisdo analizėlt
dc.subjectUžstatyta teritorijalt
dc.subjectAerialphotographsen
dc.subjectOrtophoto mapen
dc.subjectAnalysis of raster viewen
dc.subjectUrbanized teritoryen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherAplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)-
dc.titleOrtofotografinių žemėlapių panaudojimas užstatyto teritorijos pokyčiams analizuotilt
dc.title.alternativeUse of Othophotographic Maps to Analyse Changes of the Urbanized Teritorylt
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation10-
dc.date.updated2010-05-20T13:00Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "44199"}, "publisher": {"list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1648-116X"], "code": "S4", "subject": ["T004"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "T", "original": true, "pages": 6, "sheets": 0.429, "timestamp": "20100520130003.0", "account": {"year": 2010, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "0CC62662024A6037EDE6338AB669F599", "lname": "Gudritienė", "fname": "Daiva", "status": "1", "name": "Gudritienė, Daiva"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "11B7977B72BDA4E227404924CD7F240B", "lname": "Sinkevičiūtė", "fname": "Vilma", "status": "0", "name": "Sinkevičiūtė, Vilma"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml8.66 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.