Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82683
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Starkus, Tadas;Butkus, Ričardas
Title: Traktorininkus veikianti vibroakustinė aplinka ir jos priklausomybė nuo technikos eksploatacijos trukmės
Other Title: Driver operates vibro acoustic envirronment and its dependence on technical lifetime
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 1
Extent: p. 25-28
Date: 2010
Keywords: Traktorius;Eksploatavimo trukmė;Vibroakustinė aplinka;Operatorius;Profesinė liga;Tractor;Operating period;Vibro acoustic environment;Operator;Occupational disease
Abstract: Straipsnyje analizuojama žemės ūkio traktorių eksploatavimo trukmė Lietuvoje, siejant jį su traktorininkus veikiančia vibroakustine aplinka bei operatorių profesinių ligų statistika. Nustatyta, kad didžiąją dalį (daugiau kaip 60 ) ratinių traktorių parko sudaro prieš 1990 m. pagaminti traktoriai. Pagal įvairių šaltinių ir mūsų duomenis tokiuose traktoriuose triukšmo lygiai gali būti apie 85...90 dBA, visą kūną veikiančios vibracijos – daugiau kaip 114 dB (0,5 m/s2) net 80 % traktorių, rankas veikiančios – apie 30 % traktorių didesni kaip 130 dB (2,5 m/s2). Profesinių ligų statistika rodo, kad 2009 metais bendroje profesinių ligų struktūroje vyrauja jungiamojo audinio ir skeleto – raumenų sistemos ligos (M00 - M99) – 47,7%, ausų ligos (H60 - H95) – 30,6 % ir nervų sistemos ligos (G00 - G99) – 18,8 % visų profesinių ligų atvejų. Daugiausia profesinių ligų 2009 metais lėmė fizikiniai veiksniai 76 % (646 profesinės ligos) ir biomechaniniai (ergonominiai) veiksniai 22 % (175 profesinės ligos). Apie 65 % profesinių ligų atvejų nustatyti įrenginių bei mašinų operatoriams, kuriuos veikia kenksmingi darbo aplinkos veiksniai – dažniausiai triukšmas ir vibracija. Žemės ūkio traktorių operatoriams profesinių ligų riziką labai didina senų (30 ir daugiau metų) traktorių naudojimas ir juose esanti nepalanki žmogui vibroakustinė aplinka
The paper analyzes the agricultural tractor life expectancy in Lithuania, in conjunction with the driver acting vibro acoustic environment and statistics of occupational diseases of operators. It was found that the majority (more than 60 %) wheeled tractor fleet consists of tractors manufactured in 1990. According to various sources and our data on tractors such noise levels can be about 85 ... 90 dB, the whole body vibration - more than 114 dB (0,5 m/s2) even 80 % of the tractors, the hand operation - about 30 % of the tractor more than 128 dB (2,5 m/s2). Occupational diseases statistics show that in 2009 of overall occupational structure predominantly the connective tissue and skeletal - muscular disorders (M00 - M99) – 47,7 %, ear diseases (H60 - H95) – 30,6 % and nervous system disorders (G00 - G99) – 18,8 % of all occupational diseases. Most occupational diseases in 2009 were on the physical factors 76 % (646 occupational diseases) and biomechanical (ergonomic) factors of 22 % (175 occupational diseases). About 65 % of occupational diseases, the machinery operators exposed to harmful working environmental factors - mainly noise and vibration. Operators of agricultural tractors occupational diseases increase the risk of very old (30 years and over) use of tractors and a human they contain is unfavorable vibro acoustic environment
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82683
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.82 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.