Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82681
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Jasinskas, Algirdas;Ulozevičiūtė, Inga;Pedišius, Nerijus
Title: Augalinės biomasės auginimo ir naudojimo kurui poveikis aplinkai
Other Title: Environmental impact of plant biomass growing and usage foe fuel
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 1
Extent: p. 64-67
Date: 2010
Keywords: Energetiniai augalai;Gluosniai;Topinambų stiebai;Skiedros;Deginimas;Teršalai;Emisija;Energy plants;Willows;Topinambour stems;Chaff;Burning;Pollution;Emission
Abstract: Straipsnyje pateikta augalinės biomasės auginimo ir naudojimo kaip ekologiškai švaraus vietinio kuro analitinė apžvalga ir atliktų eksperimentinių tyrimų rezultatai. Tokio kuro sudėtyje praktiškai nėra sieros, o degimo metu išsiskyręs anglies dioksidas yra natūralaus anglies dioksido ciklo dalis, t. y. jis absorbuojamas augmenijos ir fotosintezės procese paverčiamas deguonimi. Analitiškai apžvelgti žolinių ir sumedėjusių energetinių augalų auginimo ir deginimo tyrimų rezultatai, įvertinta ir palyginta šių augalų kenksmingų medžiagų emisija į aplinkos orą juos deginant. Apžvelgti Lietuvoje atlikti tyrimai deginant ir kaip ekologišką kurą naudojant ežerų pakrantėse augančias nendres. Pateikti eksperimentinių tyrimų rezultatai deginant susmulkintus energetinius augalus – gluosnius ir topinambų stiebus, bei palyginimui uosio medienos malkas. Bandymas atliktas katile, kuris skirtas kūrenti malkomis, medienos briketais ir stambiomis skiedromis. Nustačius kenksmingų medžiagų (CO, CO2, CiHj) emisiją į aplinką gauta, kad biokuras gerai sudega ir mažos teršalų koncentracijos gaunamos toms deginamo biokuro rūšims, kurios degimo metu geriau susimaišo su oru (pvz. malkos, pakankamo stambumo susmulkinti gluosnių stiebai)
There are presented an analytical review and the results of experimental studies of plant biomass production and usage like the environmentally-friendly local fuel in this paper. Such fuels contain virtually no sulfur, and burning the carbon dioxide released is the natural carbon cycle, i.e. it is absorbed in the process of photosynthesis of vegetation and converted to oxygen. There are presented the analytical review of research results of herbaceous and woody energy plants growing and burning, evaluated and compared the emissions of harmful substances into the air while burning of these plants. Research results of combustion and usage like the environmentally-friendly fuels of reed, which grow near the lakes, it was reviewed. There are presented the experimental research results of burning the chopped energy plants – willow and topinambour stems, and for comparison burning of ash wood. The test is carried out in the boiler, which is designed to burn wood, wood briquettes and large chips. After determination of harmful substances (CO, CO2, CiHj) emissions into the environment it was obtained, that burning of bio-fuels is better and pollutant concentrations is low to those sorts of biofuels, which is more mixed with air while burning (eg. wood, sufficiently coarse chopped willow stems)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82681
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.04 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

7
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.