Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82670
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Elektros ir elektronikos inžinerija / Electrical and electronic engineering (T001)
Author(s): Stašelis, Alfredas;Merkevičius, Stanislovas;Kulikauskas, Tomas;Kuprusevičius, Vaidas;Jancevičius, Povilas
Title: Elektros energetikos įrenginių aplinkos tarša
Other Title: Environmental pollution of electrical power equipment
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 1
Extent: p. 29-32
Date: 2010
Keywords: Elektros įrenginiai;Aukštosios įtampos elektros oro linijos ir transformatorinės pastotės;Elektromagnetiniai laukai (EML);Elektrotarša;Sanitarinė apsaugos zona (SAZ);Electrical equipment;High - voltage air lines and transformer substations;Electromagnetic fields (EMF);Electrical pollution;Sanitary protection zone (SPZ)
Abstract: Pramoninio dažnio elektros įrengimai sukuria silpną tarpusavio ryšį turinčius kintamus elektrinius ir magnetinius laukus. Ženkliai didesnio masto gyvenamųjų teritorijų elektrotaršos šaltiniai – aukštosios įtampos elektros galios lauko įrenginiai (oro ir kabelių linijos, transformatoriai). Jos riboms nustatyti panaudotos anksčiau atliktais teoriniais ir eksperimentiniais tyrimais gautos aukštosios įtampos elektros oro linijų ir transformatorinių pastočių sukuriamų elektromagnetinių laukų intensyvumo (E, H) kitimo nuo atstumo (rx) priklausomybės. Nustatytos elektromagnetinio užterštumo aukštosios įtampos elektros oro linijų sukuriamais elektriniais ir magnetiniais laukais bei sanitarinių apsauginių zonų (SAZ) ribos. SAZ nurodo, jog ekologiškoms priskirtinos tik keletu dešimčių metrų nuo elektros oro linijų saugos zonų esančios teritorijos, priklausančios nuo elektrinių įrenginių charakteristikų (U, E ir H) ir apkrovos (Ief. a, A)
Industrial - frequency electrical equipment creates a weak correlation between having a variable electric and magnetic fields. Significantly larger - scale residential areas of electrical pollution sources – high - voltage electric power field devices (air and cable lines, transformers). Its limits of the use of previously performed theoretical and experimental studies received high - voltage air lines and transformer substations to electromagnetic field intensity (E, H) versus the distance (rx) dependence. To electromagnetic pollution in high - voltage electricity lines in the air creates the electrical and magnetic fields as well as sanitary protection zones (SAZ) limit. SAZ indicates that organic attributable to a few tens of meters away from electrical lines, air safety zones in areas that depend on the electrical characteristics of the (U, E and H) and load (Ief. a, A)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82670
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.04 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

17
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.