Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82664
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kasperiūnaitė, Dalia;Mikuckis, Feliksas;Navickas, Juozas
Title: Nedegto molio bandinių su sapropelio priedu termofizikinių savybių tyrimas
Other Title: Investigation of Thermophysical Properties of Unburnt Clay Samples Having Sapropel Additives
Is part of: Vagos. , Nr. 86 (39) (2010)
Extent: p. 71-77
Date: 2010
Keywords: Molis;Sapropelis;Šilumos laidis;Tankis;Clay;Density;Heat conductivity;Sapropel
Abstract: Straipsnyje aprašomi molio su sapropeliu bandinių tankio ir Šilumos laidžio priklausomybių nuo formavimo slėgio, jų absoliutinio drėgnio Šilumos laidžio matavimo metu ir sapropelio kiekio tyrimų rezultatai, esant pastoviam formavimo masės drėgniui (7%). Eksperimentais nustatyta, kad, didinant sapropelio kiekį, bandinių tankis mažėja, o didinant bandinių formavimo slėgį tankis didėja. Didinant bandinių absoliutinį drėgnj Šilumos laidžio mata¬vimo metu ir bandinių formavimo slėgį, Šilumos laidis didėja. Didinant sapropelio kiekį, bandinių Šilumos laidis mažėja. Tyrimo duomenų tiesinė regresinė analizė atlikta naudojant statistinių programų paketą SPSS-15. Pagal analizės duomenis, formavimo slėgis bandinių tankio vidurkiui turi didesne įtaką negu sapropelio kiekis (atitinkamai standartizuoti koeficientai Beta=0,758 ir Beta= -0,572). Absoliutinis bandinių drėgnis Šilumos laidžio matavimo metu yra svarbesnis Šilumos laidžio vidurkiui (Beta=0,654) negu formavimo slėgis (Beta=0,301) ir sapropelio kiekis (Beta=-0,359), o sapropelio kiekis yra svarbesnis negu formavimo slėgis
This paper analyses results of the investigation over the dependence of density and heat conductivity of samples on forming pressure while measuring absolute humidity as well as on the amount of sapropel when humidity of forming mass is constant (7%). It is established that when the amount of sapropel increases, the density of samples reduces, whilst increasing the forming pressure density increases too. In the process of measuring absolute humidity and forming pressure of samples increases heat conductivity and sapropel lessens it. Statistical analysis of the results received in the process of the investigation was carried out applying program packet SPSS-15. In accordance with the data of statistical analysis forming pressure is more significant for the density of samples than the amount of sapropel (respectively standardized coef ficients Beta=0.758 and Beta=-0.572). Absolute humidity of samples in the process of measuring is more important for heat conductivity (Beta=0.654) than forming pressure (Beta=0.301) and amount of sapropel (Beta=-0.359), and the amount of sapropel is more influential than forming pressure
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82664
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.5 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.