Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82649
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Jatulis, Aivaras;Nadzeikienė, Jūratė
Title: Šiluminės aplinkos traktorių kabinose tyrimas šaltuoju metų laikotarpiu
Other Title: The analysis of thermal environment in the tractors cabs cold period
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2010 : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2010 : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2010, D. 1
Extent: p. 51-54
Date: 2010
Keywords: Aplinka;Traktorius;Kabina;Temperatūra;Drėgnis;Environment;Tractor;Cab;Temperature;Humidity
Abstract: Šiluminės aplinkos tyrimai traktorių kabinose atlikti remiantis HN 69:2003 reikalavimais, šaltuoju metų laikotarpiu atliekant transportavimo darbus. Tyrimams pasirinkti ,,John Deere 6330“ (2008 m.), ,,MTZ-820“ (1994 m.) ir ,,T-16M“ (1974 m.) traktoriai. Gauti traktoriaus kabinos temperatūros, santykinio oro drėgnio, oro judėjimo greičio, būdingos aitvarų temperatūros reikšmės ir palygintos tarpusavyje ir su leistinomis pakankamos šiluminės aplinkos atitinkamų parametrų vertėmis. Minėtųjų parametrų tyrimo rezultatai ,,John Deere 6330“, ,,MTZ-820“ ir ,,T-16M“ traktorių kabinose buvo palyginti tarpusavyje. Gauta, kad oro judėjimo greičiai traktorių kabinose buvo iki 0,1 m/s, o leistinas yra iki 0,3 m/s. Pakankama šiluminės aplinkos oro temperatūra traktoriaus ,,John Deere 6330“ kabinoje buvo po 53 min. Traktoriaus ,,MTZ-820“ kabinoje maksimali temperatūra buvo 13,5°C, o traktoriaus ,,T-16M“ kabinoje maksimali temperatūra buvo 10,6°C. Santykinis oro drėgnis viršijo pakankamos šiluminės aplinkos vertę 75% visuose traktoriuose. Traktoriaus ,,John Deere 6330“ kabinoje santykinio oro drėgnio minimali vertė buvo 89,63%, traktoriaus ,,MTZ-820” – 93,91% ir traktoriaus ,,T-16M” – 94,73%. Traktorių kabinų aitvarų temperatūra lyginant tarp skirtingų traktorių ženkliai skiriasi. Traktoriaus ,,John Deere 6330“ kabinos priekinės sienelės atitvara buvo 2,29 kartus didesnė negu traktoriaus ,,MTZ-820“, net 31,8 kartus didesnė negu traktoriaus ,,T-16M“. Mažiausi temperatūrų vidurkių skirtumai tarp skirtingų traktorių kabinų aitvarų buvo durų. Traktoriaus ,,John Deere 6330“ kabinos durų temperatūra buvo 1,23 karto didesnė negu traktoriuje ,,MTZ-820“ ir 2,05 karto didesnė negu traktoriuje ,,T-16M“
Studies of the thermal environment of tractor cabs on the basis of HN 69:2003 conditions during the cold season in transport operations. Research to select ,,John Deere 6330” (2008), ,,MTZ-820” (1994) and ,,T-16M” (1974) tractors. Get the tractor cab temperature, relative humidity, air speed, characteristic of kites, and temperatures are compared with each other and with eligible adequate thermal environment in the parameter values. Of these parameters results of the study ,,John Deere 6330”, ,,MTZ-820” and the ,,T-16M” tractor cabs were compared with each other. Try the air speed of tractor cabs were up 0,1 m/s and an allowance of up to 0,3 m/s. Sufficient heat the ambient air temperature of the tractor ,,John Deere 6330” cab was after 53 minutes. Tractor ,,MTZ-820” deck the maximum temperature was 13,5°C and the tractor ,,T-16M” deck the maximum temperature was 10,6°C. Relative humidity above a sufficient amount of thermal environment of 75% on all tractors. Tractor ,,John Deere 6330” cab relative air humidity minimum value was 89,63%, tractor ,,MTZ-820” – 93,91% and the tractor ,,T-16M” – 94,73%. Tractor cabs kites temperature compared between different tractors vary considerably. Tractor ,,John Deere 6330” cab front wall seal was 2,29 times higher than the tractor ,,MTZ-820” even 31,8 times higher than the tractor ,,T-16M”. Minimum average temperature differences between the tractor cab door was kites. Tractor ,,John Deere 6330” cab door temperature was 1,23 times higher than the tractor ,,MTZ-820” and 2,05 times higher than the tractor ,,T-16M”
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82649
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.33 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.