Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82477
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Ramanauskienė, Jadvyga
Title: Формирование конкурентных преимуществ организаций сельского туризма на основе применения концепции экологического маркетинга
Other Title: Ekologinės rinkodaros koncepcijos taikymu pagrįstas kaimo turizmo konkurencinio pranašumo formavimas
Is part of: Management theory and studies for rural business and infrastructure development : Research papers, 2010, 21(2) : Sustainable development of the region. [Житомир]., 21(2)(2010)
Extent: p. 118-128
Date: 2010
Keywords: Kaimo turizmas;Ekologinė rinkodara;Konkurencinis pranašumas;Rinkodaros priemonės;Green marketing;Competitive advantage;Marketing tools;Rural tourism
Abstract: Tyrimo tikslas – suformuoti rinkodaros priemones sprendimų racionalumui padidinti, taikant ekologinės rinkodaros koncepciją Lietuvos kaimo turizmo verslo organizacijų konkurenciniams pranašumams kurti. Tyrimo objektas – kaimo turizmo organizacijų veikla. Mokslinė problema formuluojama šiuo klausimu: ar verslo orientacija į aplinkos išsaugojimą padeda įgyti konkurencinį pranašumą analizuojamoje kaimo turizmo verslo šakoje? Straipsnyje analizuojamas kaimo turizmo verslo orientacijos į aplinkos išsaugojimą paplitimas, ekologinės rinkodaros principų taikymo būklė ir poveikis verslo konkurenciniams pranašumams kurti. Remiantis tyrimo duomenis suformuotos rinkodaros priemones kaimo turizmo verslo organizacijų konkurencingumui didinti nepažeidžiant darnumo su aplinka nuostatų
The goal of the research is to form marketing tools to increase the rationality of decisions by applying a green marketing concept to create Lithuanian rural tourism business organizations’ competitive advantages. The object of the research is the rural tourism business organizations’ activity. The scientific problem is formulated in the following question: does the business orientation to the preservation of the environment help to gain a competitive advantage in the analyzed rural tourism industry? This article analyzes a prevalence of rural tourism business orientation to the preservation of the environment, a condition of green marketing principles application, and an effect of business competitive advantages creation. On the basis of research findings, marketing tools to increase competitiveness of rural tourism business organizations without prejudice to the provisions of consistency with the environment are formed
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82477
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.88 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.