Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82463
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Aleksandravičienė, Roma;Grigorjeva, Marina;Stasiulevičienė, Loreta;Zaičenkovienė, Kristina;Škikas, Laimutis;Liaugminienė, Ramunė
Title: Gimnastikos ir akrobatikos pratybų poveikis šuolininkų su kartimi pusiausvyros gebėjimams
Other Title: The effect of gymnastics and acrobatics exercises on balance abilities of pole-vaulters
Is part of: Ugdymas. Kūno kultūra. Sportas. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija., 2008, Nr. 4(71)
Extent: p. 4-10
Date: 2008
Keywords: Šuoliai su kartimi;Gimnastika;Akrobatika;Pusiausvyra;Vestibulinė funkcija;Pole vault;Gymnastics;Acrobatics;Balance;Vestibular function
Abstract: Judėjimas visada susijęs su greičio pokyčiais, t. y. pagreičiais, kurie yra judančių žmogaus organizmo dalių dirgikliai. Žmogaus koordinacija ir orientacija erdvėje priklauso nuo pusiausvyros, regos, judėjimo analizatorių ir jų treniruotumo. Tai ypač aktualu sportinėje veikloje. Egzistuoja tiesioginis ryšis tarp sportinio meistriškumo ir vestibulinės funkcijos. Įvairių šakų sportininkų vestibulinės funkcijos atsparumo išraiška esti skirtinga, kadangi sporto šakų specifi ka nevienodai veikia vestibulinį analizatorių (Авижонене, 1993; Катуков и Шорин, 1990). Daugelis lengvosios atletikos rungčių reikalauja geros judesių koordinacijos. Ypač tai aktualu atliekant šuolius su kartimi. Todėl šiuo tyrimu bandyta atskleisti, kokį poveikį jaunųjų šuolininkų su kartimi pusiausvyros somatinėms reakcijoms turi gimnastikos ir akrobatikos pratybos. Tyrimo tikslas — nustatyti gimnastikos ir akrobatikos pratybų poveikį jaunųjų šuolininkų su kartimi pusiausvyros gebėjimams. Buvo tiriamos dvi 12—15 m. amžiaus vienerių—trejų metų sportinio stažo šuolininkų su kartimi grupės: pirma — gimnastikos ir akrobatikos pratybas (n = 8) lankantys tris mėnesius vieną kartą per savaitę (2007 metais) ir keturis mėnesius vieną kartą per savaitę (2008 metais); antra — nelankantys gimnastikos ir akrobatikos pratybų (n = 8). Tirtų šuolininkų stabilografi jos testo rezultatai palyginti su 12—15 m. jaunųjų sprinterių rodikliais (n = 8). Pusiausvyros somatinių reakcijų dydis buvo tiriamas taikant aktyvųjį otolitinės reakcijos mėginį OR5 ir 10-ies apsisukimų maksimaliuoju greičiu į abi puses (penkis kartus kairėn ir penkis — dešinėn) testą vestibulinei funkcijai įvertinti (Rušas, Bagočiūnas, 1999)... [et al.]
All movements are involved in the changes of speed, which are stimulus of all parts of the human organism. Certainly human coordination and feeling of space depend on vestibular, visual, motional analysers and their development. It is very important in sports activity. It has been established that technical skills are directly related to resistance of vestibular function. The aspects of resistance of vestibular function in various kinds of sport are different, because vestibular analyser is irregularly impacted by the specifi city of various branches of sport (Авижонене, 1993; Катуков, Шорин, 1990). Many events in track-and-fi eld athletics need good coordination of motions. Particulary this is important in pole vault event, therefore we attempted to know if gymnastics and acrobatics training affects vestibular somatic reactions of young pole vault athletes. The aim of the research was to establish the infl uence of gymnastics and acrobatics classes on balance abilities of pole vault athletes. A group of young (12—15 year-old) pole vault athletes (n = 16) participated in this experiment. Their mean training experience in pole vault event was two years. All the subjects were divided in two groups: the fi rst group of athletes attended gymnastics and acrobatics classes once a week, the second group trained under usual conditions. The obtained results of pole vault jumpers were compared with the indexes of young sprinters of the same age who trained under usual conditions. The amount of vestibular somatic reactions was assessed by using the sample of active otolithic reactions and the test to estimate their vestibular function — 10 rotations with maximum speed to both sides (fi ve times to the right, fi ve times to left side) (Rušas, Bagočiūnas, 1999)... [et al.]
Internet: http://www.lkka.lt/get.php?f.5486
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.2 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.