Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82414
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kriaučiūnienė, Jūratė;Šarauskienė, Diana;Gailiušis, Brunonas
Title: Estimation of uncertainty in catchment-scale modeling of climate change impact (case of the Merkys river, Lithuania)
Other Title: Neapibrėžtumų vertinimas modeliuojant klimato kaitos įtaką upės baseino nuotėkio pokyčiams (Merkio upės baseino pavyzdžiu)
Is part of: Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Technologija., 2009, Nr. 1(47)
Extent: p. 30-39
Date: 2009
Keywords: Climate change;Hydrological modeling;The Merkys river;Discharge changes;Uncertainty
Abstract: Klimato kaitos įtaka upių nuotėkiui vertinama pagal klimato scenarijus. Prognozuojamieji tos pačios upės nuotėkio pokyčiai pagal įvairius scenarijus gali labai skirtis. Rezultatų neapibrėžtumų priežastys yra šios: hidrologinio modelio parametrų parinkimas, emisijų scenarijai ir globalūs klimato modeliai. Šiame straipsnyje apskaičiuoti Merkio upės nuotėkio pokyčiai pagal naujausius ECHAM5 ir HadCM3 globalinės cirkuliacijos modelius bei A1B, A2 ir BĮ emisijos scenarijus. HBV modeliu klimato parametrų (temperatūros ir kritulių) įtaka Merkio hidrologiniams procesams buvo apibrėžta 2001-2100 m. laikotarpiui. Prognozuojama, kad šio amžiaus pabaigoje Merkio upės vidutinis debitas gali sumažėti iki 50 %, palyginti su foniniu 1975-1984 m. laikotarpiu. Skirtumas tarp išmatuotų ir sumodeliuotų nuotėkio reikšmių, kaip apibendrinta charakteristika, buvo naudojamas tiriant hidrologinio modelio parametrų, emisijų scenarijų ir globalių klimato modelių neapibrėžtumus. Nustatyta, kad didžiausius prognozuojamų Merkio upės nuotėkio pokyčius lemia emisijų scenarijai. Reikšmingą įtaką modelio rezultatų patikimumui taip pat turi modelio parametrų parinkimas. Taikant GLUE metodą buvo atliktas Merkio upės hidrologinio modelio kalibravimas. Neapibrėžtumų metodų taikymas modelio kalibravimo procese leido sumažinti modelio parametrų įtaką upės nuotėkio prognozei nuo 23 iki 7 %
Assessment of climate change impact on the river runoff is often based on the input data from clima scenarios. Various results of potential runoff changes are calculated according to different climate scenario Hydrological model parameter set, emission scenario and global climate model influence the uncertainty ( the model results. In this paper, climate change impact on hydrological processes in the Merkys river basin estimated through combination of the results from emission scenarios A1B, A2 and Bl and global clima models (ECHAM5 and HadCM3). Temperature and precipitation simulations from a regional climate modi are transferred to meteorological station sites using a delta change approach method. These climate scenaric are used as the input data of an HBV hydrological model. Projections of climate change impact c hydrological processes are calculated using HBV for the periods of 2001-2100. The results are compared wi1 the baseline period of 1975-1984. Uncertainties introduced by hydrological model parameters, emissio scenarios and global climate models are presented according to the magnitude of expected changes in tr Merkys river runoff
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82414
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.71 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

32
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.