Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82379
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Dromantienė, Rūta;Pranckietienė, Irena;Šidlauskas, Gvidas;Pranckietis, Viktoras
Title: Trąšų su aminorūgštimis įtaka žieminių kviečių derliui ir grūdų technologinėms savybėms
Other Title: The effect of fertilisers containing amino acids on winter wheat grain yield and technological properties
Is part of: Žemdirbystė. Akademija, (Kėdainių r.) : Lietuvos žemdirbystės institutas, Lietuvos žemės ūkio universitetas., T. 96, Nr.4 (2009)
Extent: p. 97-109
Date: 2009
Keywords: Žieminiai kviečiai;Bamblėjimo tarpsnis;Aminorūgštys;Grūdų derlius ir kokybė;Winter wheat;Falling number;Amino acids;Grain yield;Quality;Sedimentation
Abstract: Veislės ‛Širvinta 1’ žieminiai kviečiai auginti 2006–2008 m. Lietuvos žemės ūkio universitete limnoglacialinio lengvo priemolio ant moreninio molio karbonatingame giliau glėjiškame išplautžemyje (IDg4-k), Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol (LVg-n-w-cc). Silpnai šarminiame, labai didelio fosforingumo, vidutinio kalingumo, mažo azotingumo dirvožemyje žieminių kviečių, bamblėjimo tarpsniu papildomai patręštų aminorūgščių skirtingos koncentracijos (0,5–3,0 %) tirpalu N150P90K90 fone, grūdų derlius padidėjo 0,24–0,43 t ha-1. Aminorūgštys pagerino ir žieminių kviečių grūdų kokybinius rodiklius. Dėl aminorūgščių įtakos grūdų baltymingumas padidėjo 0,63–0,74 proc. vnt., sedimentacijos vertės – 2–5 cm3, kritimo skaičius – 22–44 s. Šlapiojo glitimo verčių kitimui aminorūgštys esminės įtakos neturėjo. Tyrimų metu nustatyta esminė žieminių kviečių grūdų baltymingumo (η = 0,83) ir sedimentacijos verčių (η = 0,80–0,96) priklausomybė nuo aminorūgščių tirpalo koncentracijos skystosiose amidinio azoto trąšose. Esminis (suminis) pakeičiamų ir nepakeičiamų aminorūgščių kiekio grūduose padidėjimas nustatytas patręšus aminorūgščių 2,5 ir 3,0 % koncentracijos tirpalu. Tinkamiausias nepakeičiamų aminorūgščių santykis (27,4 %) su bendru aminorūgščių kiekiu buvo grūduose žieminių kviečių, bamblėjimo tarpsniu patręštų aminorūgščių 0,5 % koncentracijos tirpalu
Summary The winter wheat cv. ‛Širvinta-1’ was grown at the Lithuanian University of Agriculture’s Experimental Station during the period 2006–2008. The soil of the experimental site is glacial lacustrine loam on moraine loam Calcaric Luvisol. Winter wheat additionally foliar – fertilised with liquid amide nitrogen fertiliser at a rate of 30 kg ha-1 N containing different concentrations of amino acids (0.0–3.0%) at booting stage produced a grain yield increase of 0.24–0.43 t ha-1. Amino acids were also found to improve winter wheat yield quality indicators. Under the effect of amino acids, grain protein content increased by 0.63–0.74 percentage points, sedimentation volume by 2–5 cm3, and falling number by 22–44 s. Amino acids did not have any significant effect on the variation of wet gluten values. Winter wheat grain protein content and sedimentation values were found to statistically significantly correlate with amino acid concentration in liquid amide nitrogen fertiliser (η = 0.83* and η = 0.80*–0.96*, respectively). A significant increase in the total content of essential and nonessential amino acids in grain was identified for the treatments applied with 2.5 and 3.0% amino acid solutions. The best ratio of essential amino acids (27.4%) to the total amino acids content was found for the grain of winter wheat fertilised with 0.5% solution of amino acids at booting stage. Liquid amide nitrogen fertilisers with 2.5 and 3.0% amino acid concentrations gave the greatest increase in the glutamic acid content in grain
Internet: http://www.lzi.lt/tomai/96(4)tomas/96_4_tomas_str7.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.03 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

54
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.