Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82373
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Domeika, Povilas
Title: Creation of the information system of enterprise fixed asset accounting
Other Title: Įmonės ilgalaikio turto apskaitos informacinės sistemos kūrimas
Is part of: Inžinerinė ekonomika. , 2008, Nr.5 (60)
Extent: p. 7-15
Date: 2008
Keywords: Formacinė sistema;Informacijos klasifikatoriai;Informacijos laikmenos;Mašinograma (videokadras);Ekonominė analizė;Accounting information system;Information classificators;Carriers of information;Listings (videoframes);Economic analysis
Abstract: Įmonės veiklos efektyvumą sąlygoja apsirūpinimo ilgalaikiu turtu lygis ir ypač jo racionalus naudojimas ūkiniuose procesuose. Žemės ūkio įmonės apskaitinės informacijos struktūroje ilgalaikio turto apyvartos operacijų apskaita, kaip rodo autoriaus atlikti tyrimai, teikia 5,1 proc. visų ekonominių rodiklių. Min÷toji apskaita yra svarbi bet kurios įmonės valdymo sistemoje, aprūpinanti gamybos organizatorius vertinga informacija. Įmonės vadovai ir specialistai turi turėti operatyvių žinių apie ilgalaikį turtą, jo fizinę būklę, nusidėvėjimo ir apsirūpinimo šiuo turtu lygį. Tokios žinios praverčia kontroliuojant turto gavimą ir jo apyvartą, analizuojant jo naudojimo efektyvumą. Įmonės ilgalaikio turto apskaitos informacija gali būti tvarkoma automatizuotai, kai įmonė turi ne tik personalinių kompiuterių (PK), bet ir tobulą programinę įrangą, padedančią automatizuotai formuoti ir operatyviai naudoti apskaitos informacijos bazę. Tada įmonėje reikia įrengti apskaitos darbuotojų vadinamąsias kompiuterizuotas darbo vietas (KDV) ir įsisavinti apskaitos informacijos kompiuterizuoto tvarkymo ir naudojimo technologiją. Tyrimo objektas – įmonės ilgalaikio turto apskaitos kompiuterizuotos duomanų bazės (KDB) formavimo ir naudojimo problemos. Tyrimų tikslas – nustatyti įmonės ilgalaikio turto apskaitos informacinės sistemos kūrimo ir jos efektyvesnio naudojimo būdus. Siekiant šio tikslo buvo spręsti tokie uždaviniai: 1) ištirti apskaitos informacinės sistemos (AIS) turinį, jos savybes; 2) išanalizuoti pastoviųjų žinynų rengimą ir naudojimą; 3) nustatyti pradinių duomenų (informacijos) kaupimo KDB būdus; 4) ištirti rezultatinės informacijos formavimą ir naudojimą ilgalaikio turto apyvartai kontroliuoti; 5) nustatyti įmonės ilgalaikio...[Visą santraukos tekstą skaitykite spustelėję interneto prieigos nuorodą]
In the structure of agricultural enterprise accounting information the accounting of fixed asset turnover operations provides for 5.1 % of all economic indices. Besides this exceptional feature the said accounting is important in the management system of any enterprise that provides the organizers of production with valuable information regarding fixed asset, its physical state, the rate of provision with this asset and its depreciation. Enterprise fixed asset accounting information is suggested to arrange in an automated way using personal computers (PC) and perfect software that would be helpful in creating a computer-aided database (CDB). When creating the CDB of enterprise fixed asset accounting the author recommends that information classificators and other permanent reference books were prepared, primary documents of variable information adequately introduced, primary data operatively input into magnetic discs, the secondary information regarding the fixed asset turnover over a certain (requested by a customer) period of time formed in an automated way. The article offers using the forms of listings (videoframes) designed by the author which are characterized as simple, informative and operative to use in asset turnover control and economic analysis. Creation of enterprise accounting CDB is related to the usage of this base for computing the indices of economic analysis by taking a real enterprise data as examples
Internet: http://inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/11565/6246
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.34 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.