Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82364
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Vitunskienė, Vlada
Title: Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonių įgyvendinimo bendrieji efektai: galutinio (ex-post) įvertinimo rezultatai
Other Title: Common effects of the implementation of rural development plan 2004-2006 measures in Lithuania: the results of ex-post evaluation
Is part of: Ekonomikos ir vadybos fakulteto 2008 metų mokslinių tyrimų rezultatai [elektroninis išteklius]: mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Akademija., 2009, Nr. 1(5)
Extent: p. 44-51
Date: 2009
Keywords: KPP 2004 – 2006 m;Bendrasis poveikis;Galutinis (ex-post) vertinimas;RDPlan 2004 – 2006;Common effects;Ex-post evaluation
Abstract: 2004 – 2008 m. Lietuvoje buvo įgyvendintas Kaimo plėtros 2004 – 2006 metų planas (toliau tekste KPP). Šiame straipsnyje pristatomi KPP šešių priemonių („Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“; „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosaugos apribojimais“; „Agrarinė aplinkosauga“; „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“; „Restruktūrizuojamų pusiau natūrinių ūkių rėmimas“; „Standartų laikymasis“) bendrojo poveikio kaimo kaimo socialiniam, ekonominiam ir aplinkos vystymuisi vertinimo rezultatai. Vertinimas atliktas Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo remiamų kaimo plėtros programų vertinimo gairių bendrųjų kryžminių ir specialiųjų LR Žemės ūkio ministerijos klausimų pagrindu. Vertinimas atliktas integruojant įvairius vertinimo kriterijus, duomenis ir metodus
In 2004 – 2008, the Rural Development Plan 2004 – 2006 Lithuania (RDP) was implemented in Lithuania. The results of evaluation of general impact of six RDP measures (“Early retirement”; “Less Favored Areas and areas with environmental restrictions”; “Agri-environment”; ”Afforestation of agricultural land”; “Support for semi-subsistence farms undergoing restructuring”; “ Meeting standards”) on social, economic and environmental development are presented in this paper. Evaluation was accomplished on the grounds of cross-cutting evaluation questions of the guidelines for evaluation of rural development programmes supported by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and special questions posed by the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania. Evaluation was accomplished integrating a number of evaluation criteria, data and methods
Internet: http://www.lzuu.lt/mtr/2008/index.php
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.