Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82279
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Marcinkevičienė, Aušra;Pupalienė, Rita;Bogužas, Vaclovas;Balnytė, Skirmantė
Title: Influence of crop rotation and catch crop for green manure on nitrogen balance in organic farming
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2008, T. 15, Nr. 4
Extent: p. 16-20
Date: 2008
Keywords: Azoto balansas;Sėjomainų rotacijos;Tarpiniai pasėliai;Ekologinė žemdirbystė;Nitrogen balance;Crop rotation;Cath crop;Organic farming
Abstract: Tyrimai atlikti 2003–2007 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje. Tyrimų lauko dirvožemis karbonatingas sekliai glėjiškas išplautžemis – IDg8-k. Azoto balansas buvo skaičiuotas po 4 metų nuo tyrimo pradžios. Tyrimo A veiksnys – 4 septynių narių sėjomainų rotacijos su skirtinga azotą fiksuojančių augalų dalimi: I – 43% (daugiametės žolės; daugiametės žolės; žieminiai kviečiai; vasariniai miežiai; žirniai; žieminiai kviečiai; vasariniai miežiai); II – 43% (daugiametės žolės; žieminiai kviečiai; žirniai; vasariniai miežiai; daugiametės žolės; žieminiai kviečiai; vasariniai miežiai); III – 29% (daugiametės žolės; bulvės; belukštės avižos; vasariniai miežiai; žirniai; žieminiai kviečiai; vasariniai miežiai); IV – 14% (daugiametės žolės; žieminiai kviečiai; bulvės; vasariniai miežiai; žieminiai rapsai; žieminiai kviečiai; vasariniai miežiai). B veiksnys – tarpinis pasėlis: 1) su tarpiniu pasėliu; 2) be tarpinio pasėlio. Tyrimų tikslas – įvertinti sėjomainų rotacijų su skirtinga azotą fiksuojančių augalų dalimi ir tarpinių pasėlių žaliajai trąšai įtaką azoto balansui dirvoje ekologinėje žemdirbystėje. Mažiausi azoto nuostoliai (nuo 1,87 iki 4,58 kg ha–1) dėl išplovimo į gilesnius dirvožemio horizontus nustatyti II ir IV sėjomainų dirvoje, kurioje augo atitinkamai raudonųjų dobilų ir pašarinių motiejukų mišinys ir žieminiai rapsai. Didžiausi azoto nuostoliai (nuo 40,7 iki 74,8 kg ha–1) nustatyti I sėjomainos dirvoje, kurioje augo žirniai, ir III sėjomainos dirvoje, kurioje augo žirniai ir nebuvo augintas tarpinis pasėlis žaliajai trąšai
A field experiment was carried out in an organic certified field of the Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture in 2003–2007. The soil type was Calc(ar)i Epihypogleyic Luvisol (LVg-p-w-cc). Nitrogen balance was evaluated after four years of experiment. Four 7-year crop rotations with a different ratio of nitrogen fixing crops were compared: I – 43% (grass-clover; grass-clover; winter wheat; spring barley; peas; winter wheat; spring barley); II – 43% (grass-clover; winter wheat; peas; spring barley; grass-clover; winter wheat; spring barley); III – 29% (grass-clover; potato; oat; spring barley; peas; winter wheat; spring barley); IV – 14% (grass-clover; winter wheat; potato; spring barley; winter rape; winter wheat; spring barley). The catch crop was (1) included, (2) not included in rotations. The objective of our study was to evaluate the influence of crop rotations with a different nitrogen fixing crop percentage and catch crop (for green manure) on nitrogen balance in organic farming. The least soil nitrogen loss (1.87 to 4.58 kg ha–1) due to leaching to deeper soil horizons was established in crop rotations II and IV, in grass-clover and winter rape crop. The biggest nitrogen loss (40.7 to 74.8 kg ha–1) was found in the soil of crop rotation I in peas and in the soil of crop rotation III in peas without a catch crop. Catch crop for green manure reduced nitrogen leaching by 94.9% in the soil of crop rotation III in comparison with the same crop rotation (III) without a catch crop. The amount of nitrogen leached to the deeper soil layers depended on nitrogen content in the soil
Internet: http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem_2008-4/Zem_16-20.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

6
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.