Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82278
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Kriaučiūnienė, Zita;Velička, Rimantas;Rimkevičienė, Marija;Pupalienė, Rita
Title: Dependence of crop residues decomposing in soil on their chemical composition and environmental conditions
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2008, T. 15, Nr. 4
Extent: p. 1-9
Date: 2008
Keywords: Žieminių ir vasarinių rapsų;Žieminių kviečių ir raudonųjų dobilų liekanos;C:N;Ligninas;Temperatūra;Krituliai;Koreliacija;Winter and spring oilseed rape;Winter wheat;Red clover residues;C:N;Lignin;Temperature;Precipitation;Correlation
Abstract: Augalų liekanų skaidymosi tyrimai atlikti 2003–2005 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje, modeliniame lauko bandyme glėjiškajame rudžemyje (Epihypogleyic Cambisol). Nustatyti rapsų, kviečių ir dobilų liekanų skaidymosi intensyvumo priklausomumai nuo jų cheminės sudėties bei meteorologinių sąlygų. Nustatyta, kad rapsų, kviečių ir dobilų liekanoms skaidantis dirvožemyje 26,5 mėn. ir mažėjant sausųjų medžiagų kiekiui, jose mažėjo organinės anglies bei C ir N santykis, o lignino koncentracija sąlyginai didėjo iki 14,5 mėn. Visose augalų liekanose po 19,5 mėn. nustatyta lignino koncentracijos mažėjimo tendencija, o po 26,5 mėn. ji esmingai sumažėjo. Rapsų kūlenos (žieminių – 24,4, vasarinių – 23,6% mėn.–1), kviečių (22,1% mėn.–1) ir dobilų (23,4% mėn.–1) ražienojai intensyviausiai skaidėsi per pirmuosius 3 mėnesius po jų įterpimo į dirvą. Rapsų ražienojai skaidėsi lėčiau – šiltųjų laikotarpių metu: žieminių – 2,6–6,0% mėn.–1, vasarinių – 5,6–8,4% mėn.–1. Kviečių ir dobilų šaknys intensyviausiai skaidėsi pirmojo (po 8,2% mėn.–1) ir antrojo (atitinkamai 6,7 ir 8,1% mėn.–1) šiltojo laikotarpio metu, rapsų vėliau – antrojo (žieminių – 4,3, vasarinių 9,1% mėn.–1) ir trečiojo (žieminių – 3,8% mėn.–1) šiltojo laikotarpio metu. Po 26,5 mėn. žieminių ir vasarinių rapsų ražienojai buvo suskaidyti (atitinkamai 68 ir 77%) mažiau nei jų kūlenos (abiejų 93%), kviečių (86%) ir dobilų (95%) ražienojai. Rapsų ražienojuose ir rapsų, kviečių ir dobilų šaknyse koreliacija tarp sausųjų medžiagų ir C : N buvo statistiškai patikima labai stipri teigiama (r = 0,93**–0,97**), o kitų dalių liekanose ši koreliacija silpnesnė (r = 0,74**–0,84**)
Decomposition of crop residues was studied at the Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture in a model field experiment in the period 2003–2005. The soil of the experimental site is drained moraine loamy Endocalcari-Epihypogleyic Cambisol (sicco). The aim of the investigation was to establish the decomposition intensity of oilseed rape residues in soil and its dependence on residue chemical composition and environmental conditions in comparison with wheat and clover residues. During 26.5 months of crop residue decomposition in soil and a decrease of dry matter and organic carbon content, the C : N ratio was also decreasing. The concentration of lignin in decomposing crop residues was relatively increasing during the first 14.5 months. After 19.5 months, in all crop residues the concentration of lignin was lower, but a significant decrease was found after 26.5 months of their incubation in soil. The most intensive decomposition of oilseed rape threshing remains (winter rape 24.4 and spring rape 23.6% mth–1), stubble of wheat (22.1% mth–1) and clover (23.4% mth–1) was recorded during the first three months of incubation in soil. The stubble of winter and spring oilseed rape decomposed slower: during warm periods the intensity of decomposition was 2.6–6.0 and 5.6–8.4% mth–1, respectively. Wheat and clover roots decomposed most intensively during the first (both 8.2% mth–1) and second (respectively 6.7 and 8.1% mth–1) warm periods and oilseed rape roots during the second (w. rape 4.3, s. rape 9.1% mth–1) and third (w. rape 3.8% mth–1) warm periods. After 26.5 months, the stubble of winter and spring oilseed rape was decomposed less (respectively 68 and 77%) than their threshing remains (both 93%), the stubble of wheat (86%) and clover (95%)
Internet: http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem_2008-4/Zem_01-09.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.25 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.