Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82275
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Dabkevičius, Zenonas;Sirvydas, Povilas Algimantas;Sinkevičienė, Jolanta;Šaluchaitė, Aurelija;Vasiliauskaitė, Ieva
Title: Fizinių veiksnių ir cheminių priemonių svarba išvengiant vasarinių miežių ligų
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2008, T. 15, Nr. 4
Extent: p. 28-34
Date: 2008
Keywords: Vasarinių miežių ligos;Fizinis sėklos apdorojimas;Beicas;Spring barley diseases;Physical and chemical seed treatment
Abstract: Pateikti fizinių veiksnių ir cheminių priemonių sėklos apdorojimui veiksmingumo išvengiant vasarinių miežių ligų laboratorinių ir lauko tyrimų 2005 ir 2006 m. duomenys. Tyrimuose įvertintas raksilo 60 (veiklioji medžiaga – tebukonazolas) 0,5 l t–1, kalio lignohumato (100 ml t–1), 100°C vandens garo (2, 4 ir 6 sekundžių terminių impulsų), elektrostatinio lauko (60 s, 45 kV) ir ultravioletinių spindulių (600 s, 125 Wm–2) poveikis priešsėjinėms sėkloms. Tirta miežių sėklų užsikrėtimas, miežių pašaknio, lapų ir varpų ligų paplitimas bei augalų derlingumas. Laboratorijoje vykdyti tyrimai parodė, kad visos fizinės priemonės, išskyrus elektrostatinį lauką, mažino sėklų užsikrėtimą, tačiau jas nuo fitopatogenų geriausiai apsaugojo beicas raksilas ir 6 sekundžių trukmės vandens garo terminis impulsas. Beicas raksilas ir drėgnojo vandens garo 2, 4 ir 6 s trukmės impulsai veiksmingai sumažino miežių daigų užsikrėtimą pašaknio ligomis krūmijimosi tarpsniu (BBCH 20–22). Vėlesniuose miežių vystymosi tarpsniuose nuo pašaknio ligų efektyviai apsaugojo tik beicas raksilas ir 6 s impulso vandens garas. Nuo lapų dryžligių tirtos priemonės nedaug teapsaugojo. Visos tirtos priemonės mažino miežių užsikrėtimą dulkančiosiomis kūlėmis, tačiau efektyviausias buvo raksilas (biologinis efektyvumas – 100%) bei 4 ir 6 s trukmės drėgnasis vandens garas (56,6–66,6%). Fizinės sėklos apdorojimo priemonės miežių derlingumą padidino 0,19–0,22 t ha–1
This article deals with a field and laboratory investigation of physical and chemical spring barley seed treatment against seed-borne diseases during the period 2005–2006. The influence of pre-sowing spring barley seed treatment with the chemical agents Raxil 60 (active igredient tebuconazol), 0.5 l t–1 potassium lignohumate (100 ml t–1) and physical methods such as water steam (2-, 4-, 6-second thermal impulses), electrostatic field (60 s, 45 kV) and ultraray (600 s, 125 Wm–2), seed, root collar, leaf and spike diseases, productivity were investigated. The influence on spring barley root rot, net blotch, leaf stripe and smut disease incidence and severity was studied. Research under laboratory conditions showed that all physical methods, except for electrostatic field, reduced seed infections, but the best protection from pathogens was given by Raxil 60 and 6-second humid water steam thermal impulse treatment. Raxil 60 and water steam 2-, 4-, 6-second thermal impulses decreased barley sprout infection with root rot diseases most effectively. At late growth stages barley was effectively protected only by Raxil 60 and 6-second water steam thermal treatment. Treatment against net blotch was not so effective. All the tested measures decreased barley infection with smuts, but most effective were Raxil 60 (biological efficacy 100%) and 4-, 6-second water steam thermal impulses (56.6–66.6%). Physical seed treatment increased barley productivity by 0.19–0.22 t ha–1
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82275
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.47 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.