Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82269
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Astromskienė, Adelė;Adamonienė, Rūta
Title: Įmonių socialinės atsakomybės iniciatyvų Lietuvoje tendencijos
Other Title: Tendencies of enterprise social responsibility initiatives in Lithuania
Is part of: Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas : Technologija, 2009, Nr. 14
Extent: p. 217-222
Date: 2009
Keywords: Darnus vystymasis;EESRK;ĮSA;Socialinė atsakomybė;Vertybės;Harmonious development;European Economic and Social Committee;ESR;Social responsibility;Valuables
Abstract: Straipsnis parengtas įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) iniciatyvų raidos Lietuvoje tyrimo pagrindu. Tyrimo objektas ĮSA iniciatyvas Lietuvoje įtakojantys veiksniai. Tyrimo temos aktualumas grindžiamas verslinės veiklos strateginių pokyčių tendencijomis, susietomis su Pasaulinio susitarimo principų įgyvendinimu. Straipsnio tikslas – atskleisti ĮSA iniciatyvas įtakojančius veiksnius, apibūdinant jų įtaką verslo sektoriaus vystymosi tendencijoms. Tyrimo metodologija grindžiama holistiniu požiūriu į ĮSA incityvas, traktuojant jas kaip vientisos determinuotos visuomenės sistemos sudėtinę dalį, įtakojamą ne tik visuotinių globalizacijos, bet vietinių lokalių veiksnių. ĮSA iniciatyvas įtakojančių veiksnių identifikavimui panaudoti fenomenografijos bei fenomenologijos metodai, veiksnių reikšmingumo įvardijimui – požymių sisteminimo, kategorizavimo bei apibendrinimų metodai. Straipsnyje pateikiama ĮSA principų taikymą įmonės veikloje ir jos valdyme įtakojančių veiksnių sistema, apibūdinamos atskiros Europos verslo tobulumo modelio sisteminės grupės bei jų reikšmingumas įmonės veiklos rezultatams, žmogiškųjų išteklių valdymui
The article is prepared on the basis of the research on the development of enterprise social responsibility (ESR) initiatives in Lithuania. The object of the research – factors influencing ESR initiatives in Lithuania. The topicality of the theme of the research is grounded on the tendencies of strategic changes of commercial activity connected with the implementation of Global agreement principles. The purpose of the article is to reveal factors influencing ESR initiatives when characterizing their influence upon the tendencies of commercial sector development. The methodology of the research is grounded on the holistic approach towards ESR initiatives treating them as a constituent of the solid determined public system influenced not only by general globalisation factors but by the local ones as well. For the identification of factors influencing ESR initiatives the methods of phenomenography and phenomenology were used. For the naming of the significance of factors the methods of the filing, ranking and generalization of features were used. The system of factors influencing the application of ESR principles in the activity and management of enterprises is presented in the article. Special systematic groups of the European business improvement model as well as their significance for the results of enterprise activity well as for the management of human resources are described in the article
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82269
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.93 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

55
checked on May 1, 2021

Download(s)

13
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.