Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82181
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Treinys, Rimgaudas;Stončius, Darius;Augutis, Danas;Skuja, Saulis
Title: Breeding Habitat of the Black Stork Ciconia nigra in Lithuania: Implications for Conservation Planning
Is part of: Baltic Forestry. Girionys : Lithuanian Forest Research Institute et all, 2009, Vol. 15, N 1
Extent: p. 33-40
Date: 2009
Keywords: Ciconia nigra;Habitat preferences;Habitat use
Abstract: Ženkli juodojo gandro europinės populiacijos dalis peri Lietuvoje. Tačiau iki šiol nebuvo statistiškai analizuotos buveinės savybės, kurioms juodieji gandrai teikia pirmenybę teritorijos ir lizdavietės lygmenyje. Siame darbe analizavome per pastaruosius 8 metus lauko darbų metu surinktą medžiagą, siekiant nustatyti: 1) kokioms buveinės savybėms juodieji gandrai teikia pirmenybes teritorijos ir lizdavietės lygmenyje ir 2) į kokias buveinės savybės reikia atsižvelgti, planuojant apsaugos priemones juodajam gandrui išskirtose Paukščių Apsaugai Svarbiose Teritorijose ar paliekant nenaudojamus miško plotus pagal tvarios miškininkystės schemas, siekiant efektyvios šios TŪŠies apsaugos. Teritorijos lygmenyje juodieji gandrai pirmenybę teikė tik vietoms su tankiu hidrografiniu tinklu. Juodieji gandrai perėjimui rinkosi brandžius, produktyvius, su didele plačialapių medžių dalimi medynus, esančius miško gilumoje ir atokiai nuo vandens telkinių. Vengė perėti baltalksnynuose. Straipsnyje pateikiamos rekomendacijos, naudotinos, išskiriant saugomus medynus, potencialiai tinkamus juodųjų gandrų perėjimui
A significant part of the European Black Stork population breeds in Lithuania. However, the preferences by this species for macrohabitat and microhabitat features have not been analysed statistically until now. In this study we analyzed field material collected in the last 8 years with the aim of establishing: 1) which habitat characteristics are preferred by the breeding Black Stork at macrohabitat and microhabitat scales and 2) which habitat features should be considered in the planning of Special Protected Areas for the Natura 2000 network aimed at protecting the species and the selection of set aside areas under the sustainable forestry schemes. At the macrohabitat scale Black Stork significantly preferred only dense hydrographical network. Preference for older, productive stands with greater share of broadleaved trees, nesting in forest interior and avoidance of proximity to water bodies and stands with grey alder are the most characteristic features of Black Stork microhabitat in Lithuania. A list of criteria to be used in selection of forest stands potentially suitable for Black Stork nesting was developed
Internet: https://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2009-15[1]/BF09%2015(1)%20p%2033_40.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.95 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

7
checked on Sep 12, 2020

Page view(s)

20
checked on Sep 13, 2019

Download(s)

2
checked on Sep 13, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.