Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82145
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Kuliešis, Andrius;Kulbokas, Gintaras
Title: Assessment of Growing Stock Components for Data Harmonization in International Reporting. Lithuanian Case Study
Is part of: Baltic Forestry. Girionys : Lithuanian Forest Research Institute et all, 2009, Vol. 15, N 1
Extent: p. 58-64
Date: 2009
Keywords: Assessment;Growing stock volume;Bridging function
Abstract: Vienas iš pagrindinių miškų inventorizacijos tikslų yra medienos tūrio įvertinimas. Daugelis Šalių šiam tikslui pasiekti naudoja tuos pačius pagrindinius medžių stiebų rodiklius - stiebų skersmenį, išmatuotą 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio ir medžio stiebo aukštį arba ilgį, t.y. atstumą tarp šaknies kaklelio ir viršūninįo pumpuro. Tačiau medienos tūris skirtingų šalių apskaitose apskaičiuojamas gana skirtingai. Pateikiami apskaitoms skirtingų šalių medienos tūriai dažnai skiriasi pagal kelmų, viršūnių, smulkių medžių ar net šakų tūrius. Tinkamiausias būdas suderinti medienos tūrius būtų miškų inventorizacijos metu nustatytą medžio stiebo, kaip pagrindinio inventorizacijos objekto, tūrį priimti už etaloną. Atsižvelgiant į miškų inventorizacijų nacionalinius ypatumus yra siūloma atskirai įvertinti kelmų, viršūnių, smulkių medžių arba šakų tūrius ir atitinkamai koreguoti nacionalinius duomenis. Šiame darbe pasiūlytas metodas, kaip naudojant nacionalinius apskaitos duomenis ir nacionalinius medžių stiebo ir atskirų jo dalių tūrio įvertinimo metodus, pakoreguoti nacionalinius duomenis ir taip suderinti juos su Europos ir globalinės miškų apskaitos duomenimis. Darbe pateiktas atskirų medžio dalių ir smulkių medžių medienos tūrio įvertinimas gali būti panaudotas kaip etalonas medienos tūrio apskaitai panašaus klimato ir dirvožemio šalyse. Lietuvos miškų medienos tūris, nustatytas naudojant nacionalinius standartus. 8% viršija turį, nustatytą pagal globalinės miškų apskaitos reikalavimus (FAO 2001) ir 2% - pagal COST E-43 (Vidal et al 2008) reikalavimus
One of the main goals of forest inventories is estimation of the growing stock volume. Practically all countries for this purpose use the same main parameters of trees – measured stem diameters at breast height (DBH) and the height or length of tree stems, i.e. the distance between root collar and terminal bud. At the same time growing stock volume estimates differ between countries and assessments. Sometimes they do not include stumps, tops, small size stems, while sometimes they include large branches. To unify the estimates of the growing stock volume, the most reasonable way is to follow the practice of forest inventory and to use the main inventory object, i.e. tree stem as the reference object during forest assessments. Assuming the traditions of various countries to use different national reference objects, it is suggested to estimate the volume of stumps, tops, small sized trees or large branches and to make adequate corrections in the national data. This study suggests a method of how using the data of national forest inventory and estimation models of stem volume and its separate parts to adjust national data in compliance with all European or global forest resources assessment data. Presented in the study are estimates of separate parts of stems or small sized stems that can be used as the default values for the harmonization of growing stock volume estimates in countries with similar climatic and soil conditions. The growing stock volume of Lithuanian forests, assessed using the national definition, overestimates volumes assessed using global forest resources definition by 8%, while using COST Action E43 definition – by 2%
Internet: https://www.balticforestry.mi.lt/bf/PDF_Articles/2009-15[1]/BF09%2015(1)%20p%2058_64.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.67 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Apr 3, 2021

Page view(s)

11
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

6
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.