Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82123
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009);Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Šarauskis, Egidijus;Romaneckas, Kęstutis;Buragienė, Sidona
Title: Impact of Conventional and Sustainable Soil Tillage and Sowing Technologies on Physical-Mechanical Soil Properties
Other Title: Tradicinių ir tausojančių žemės dirbimo ir sėjos technologijų poveikio fizikinėms-mechaninėms dirvos savybėms tyrimai
Is part of: Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Technologija., 2009, Nr. 3(49)
Extent: p. 36-43
Date: 2009
Keywords: Tillage;Sowing;Physical-mechanical soil properties;Seedbed
Abstract: Sparčiai didėjantis dirvą tausojančių žemės dirbimo ir sėjos technologijų taikymas pasaulyje, Lietuvoje taip pat didina susidomėjimą naujomis technologijomis, jų galimybėmis mažinti žemės ūkio mašinų poveikį natūraliems gamtos procesams. Tyrimų tikslas yra ištirti skirtingų žemės dirbimo ir sėjos technologijų poveikį fizikinėms-mechaninėms dirvos savybėms. Tyrimai vykdyti 2000-2002 ir 2005-2007 metais trijose skirtingas dirvos savybes turinčiuose Lietuvos rajonuose: Kaune, Marijampolėje ir Pasvalyje. Tirta tradicinių ir tausojančių žemės dirbimo ir sėjos technologijų įtaka dirvos kiečiui, dirvos drėgniui ir dirvos grumstelių pasiskirstymui viršutiniuose dirvos sluoksniuose. Eksperimentiniais tyrimais buvo nustatyta, kad neartose dirvose dirvos kietis, nepriklausomai nuo dirvos sunkumo, gautas didesnis negu tradiciniu būdu artose dirvose. Didėjantis dirvos kietis keičia sėklų įterpimo sąlygas dirvoje. Tyrimais nustatyta, kad mažinant dirvos dirbimo intensyvumą Lietuvos sąlygomis galima išsaugoti ženkliai daugiau dirvos drėgmės, kas leidžia pagerinti sąlygas sėklų dygimui. Dirvos grumstelių pasiskirstymo viršutiniuose dirvos sluoksniuose (< 15 mm) tyrimai parodė, kad smulkių (< 2 mm) grumstelių kiekis neartose dirvose buvo mažesnis negu artose, todėl mažėja plutos dirvos paviršiuje susidarymo galimybės ir galimos dirvos erozijos pasekmės
Application of sustainable tillage and sowing technologies are rapidly increasing all over the world stimulating an interest in new technologies and their possibilities to reduce an impact of agricultural machinery on natural processes in Lithuania. This work aims to investigate the impact of different soil tillage and sowing technologies on physical-mechanical soil properties. Research was carried out in the periods of 2000-2002 and 2005-2007 in three Lithuanian districts with different soil properties: Kaunas, Marijampolė and Pasvalys. The interest was concentrated on the impact of conventional and sustainable soil tillage and sowing technologies on soil hardness, soil moisture and distribution of clods in the upper soil layers. The experimental studies have established that irrespective of soil heaviness, soil hardness in nonploughed soils is greater than that after conventional ploughing. The increasing soil hardness changes the conditions for seed insertion into soil. Research results show that under Lithuanian conditions reduction in soil tillage intensity can save a considerably higher amount of soil moisture, which enables the improvement of seed germination. Analysis of clods distribution in the upper soil layers (< 15 mm) shows that the quantity of fine (< 2 mm) clods in non-ploughed soil is lower than that in the ploughed one which reduces the crust formation on the soil surface and the possible consequences of soil erosion
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82123
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.