Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/82
Type of publication: Knyga / Book
Title: Religijų įvairovė Lietuvoje : portretai, kasdienybė ir šventės
Other Title: Religious diversity in Lithuania : portraits, everyday life and festivals
Extent: 176 p.
Publishing data: Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus
Date: 2014
Keywords: Religijos sociologija;Religijos antropologija;Naujosios religijos;Religinės mažumos;Religinė tolerancija;Religijų įvairovė;Sociology of religion;Anthropology of religion;New religions;Religious minorities;Religious tolerance;Religious diversity
ISBN: 978-609-467-084-8
978-9955-34-520-6
Abstract: Mokslo populiarinimo leidinyje „Religijų įvairovė Lietuvoje: portretai, kasdienybė ir šventės“ pristatoma Lietuvos religinių mažumų kasdienybė ir švenčių akimirkos, kurias užfiksavo mokslininkai ir fotografė vykdydami Lietuvos mokslo tarybos remiamą kultūrinės plėtros projektą „Religinės įvairovės pažinimas Lietuvoje: alternatyvaus religingumo formos“ 2013–2014 metais. Leidinio autoriai kviečia susipažinti su Lietuvos religijų įvairove, jos raiškos formomis, diskutuoja apie religinių mažumų santykius su visuomene. Tai pirmasis tokio pobūdžio leidinys Lietuvoje, kuriame atskleidžiamas religinių bendruomenių gyvenimas. Tikimasi, kad jis sulauks bendrojo lavinimo mokyklų mokytojų ir mokinių, dėstytojų ir studentų, taip pat ir plačiosios visuomenės dėmesio, paskatins diskusijas apie religinę toleranciją be diskriminacijos ar kitų negatyvių apraiškų.
The book “Religious Diversity in Lithuania: Portraits, Everyday Life and Festivals” presents moments of everyday life and festivals of religious minorities in Lithuania that were recorded during the cultural development project “The Awareness of Religious Diversity in Lithuania: the Forms of Alternative Religiosity” in 2013-2014 funded by the Research Council of Lithuania. Its authors invite readers to get to know the religious diversity of the country, to discuss relations of religious minorities with society. This is the first book of this type, that reflects upon the situation of religious minorities in Lithuania. It is expected that the book will attract attention of the teachers, pupils and students, as well as the rest of society, will initiate discussions about religious tolerance without discrimination and other negative manifestations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/82
Affiliation(s): Knygos leidybą rėmė Lietuvos mokslo taryba vykdant mokslininkų grupių kultūrinės plėtros projektą „Religinės įvairovės pažinimas Lietuvoje: alternatyvaus religingumo formos“ (sut. nr. mi p097/2013)
Appears in Collections:3. Informaciniai leidiniai ir kitos knygos / Reference and other books

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

408
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

430
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.