3. Informaciniai leidiniai ir kitos knygos / Reference and other books

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 122
 • Šio dokumentų rinkinio tikslas – pateikti nenutrūkstamą lietuviškojo Universiteto tapsmo procesą nepriklausomai nuo to, kuriame mieste šis procesas vyko. Jis pradedamas fragmentiškomis žinutėmis apie lietuvių politinio elito pasiryžimą steigti lietuvišką universitetą Vilniuje 1916 metais ir baigiamas 1922 m. vasaros pasiruošimais sutikti pirmuosius pilnus mokslo metus įkurtame Lietuvos universitete Kaune.
    151  38
 • book
  Frederiksen, Martin Demant
  ;
  Knudsen, Ida Harboe
  Helsinki : Helsinki University Press, 2021
  In his 1972 book Folk Devils and Moral Panics, Stanley Cohen (2002) convincingly shows how negative media coverage can generate what he terms ‘folk devils’ – individuals whose mere presence or actions feed a population’s fear of a general degradation of society. Folk devils are sometimes seen as penetrating society from the outside; at other times they have developed from within the very society they are now seen as posing a threat to. Sometimes they are a visible group; other times they become epitomized by a single individual or phenomenon, or they exist only as a potential threat. As such, the folk devil for Cohen was not necessarily a biblical phenomenon or a figure related to actual devils. Rather, the folk devil term was coined to signify a perceived disturbance of social order that manifests itself through accusations of wrongdoing or evil. This volume examines current fears and perceived threats from an anthropological perspective as these unfold in different contexts around the world, and through this it investigates and analyses how contemporary folk devils emerge or develop. It shows how the devilish may take on many different forms – refugees, technocrats, Roma, hipsters, LGBT groups, right-wing politicians, sorcerers, economic migrants, tourists, mobile criminals and sugary foods – and contributions start with cases from across the globe: Germany, the Czech Republic, Sri Lanka, Denmark, the Republic of Georgia, the UK, Italy, Melanesia, France and the US.[...]
    4  20
 • Šios monografijos tyrimo objektas yra susijęs su Lietuvoje rinktų Europos Parlamento narių veikla, Lietuvos piliečių ir jų interesų atstovavimu ir komunikacija nerinkiminiu laikotarpiu. Pagrindinis tyrimo siekis buvo ištirti, kaip Lietuvoje rinktiems Europos Parlamento nariams pavyksta savo veikoje derinti kelių lygių interesus – europinius, nacionalinius ir partinius, analizuojant jų balsavimo tendencijas ir veiksnius, darančius įtaką EP narių apsisprendimui, bei atskleisti, kaip tas derinimas ir EP veikla pristatoma Lietuvoje rinktų EP narių komunikacijoje su Lietuvos gyventojais. Vienas iš tyrimo praktinio aktualumo argumentų yra gyventojų apklausose nustatomas gana žemas ES piliečių žinių apie Europos Parlamentą lygis, nors tuo pačiu lietuvių pasitikėjimas ES išlieka tarp aukščiausių lyginant su kitomis ES šalimis.
    37  38
 • book ; ;
  Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2021
  Vienas iš pagrindinių Europos socialinio tyrimo (toliau – EST) tikslų (išskirtų ir 2013 m. EST Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciume (toliau – EMTIK), moksliniame ir techniniame apraše) – pasiūlyti patikimus šalių pažangos rodiklius, pagrįstus Europos valstybių gyventojų požiūriu į esminius savo visuomenių aspektus. Anot EST EMTIK direktoriaus Rory Fitzgerald, „EST tikslas visada buvo skatinti naudoti socialinius rodiklius, paremtus piliečių asmeniniais savo visuomenių vertinimais, taip papildant neabejotinai svarbius objektyvesnius ekonominės ir socialinės raidos matavimus“. Máire Geoghegan-Quinn (ES komisarė tyrimams, inovacijoms ir mokslui 2010–2014 m.) pabrėžia, jog EST svariai prisideda prie inovatyvios ir efektyvios socialinės ir ekonomikos politikos kūrimo Europoje.[...]
    93  160
 • book ;
  Cham : Springer, 2021
  This open access international scientific study provides an analysis of how the educational strategy of Universal Design for Learning can stimulate the process of inclusive education in different educational-cultural contexts and different areas of the educational system. The findings of the research deepen the conception of inclusive education and present an analysis of factors that are significant for developing the educational system as well as providing evidence-based recommendations for educational practice. The research for this work was done in four European countries with various historical-cultural contexts: Lithuania and Poland underwent a transformation of the educational systems at the turning point in their political system, shifting from a strictly centralized Soviet policy to a liberal and democratic education system; Austria has experienced changes in social stratification and a need for cultural harmonisation arising from active national migration processes, whereas Finland has been gradually developing a socio-democratic model of national welfare. The analysis of the educational processes in the four countries has been performed using a qualitative action research method. The researchers, in cooperation with the teachers from the selected schools in their country, have implemented the strategy of Universal Design for Learning and assessed its transformation indicators in terms of the quality of inclusive education components.
    353  40