Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81958
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Kazlienė, Ona;Raškauskienė, Anželika;Gavenauskas, Algirdas
Title: Ekologinės gyvulininkystės ir žuvininkystės plėtra Lietuvoje
Other Title: Organic livestock and fisheries development in Lithuania
Is part of: Vadyba : mokslo tiriamieji darbai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla., Nr. 2(14) (2009)
Extent: p. 195-200
Date: 2009
Keywords: Ekologinis ūkininkavimas;Gyvulininkystė;Žuvininkystė;Plėtra;Organic farming;Animal husbandry;Fishery;Development
Abstract: Ekologinis ūkininkavimas yfa vienus iš labiausiai besivystančių ūkininkavimo būdų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose vyrauja augalininkystės ūkiai, o gyvulininkystės šaka mažai išvystyta. Gyvulininkystė yra neatskiriama daugelio ekologišku ūkininkavimu užsiimančių ūkininkų veiklos dalis. Ekologiškai Ūkininkaujant ir naudojant atsinaujinančius gamtinius išteklius (gyvūnų m&Slą, srutas, ankštinius ir kilus augalus) augalininkystės ir gyvulininkystės sistema leidžia išsaugoti, 0 ilgainiui ir pagerinti dirvos derlingumą, bei prisideda prie tvarios žemės ūkiu plėtros. 2007 metais buvo sertiftkuOta 8!7 gyvulininkystės ūkių. Siambių ekologinės gyvulininkystės ūkių skaičius auga, nors iki 2003 metų dominavo smulkūs ūkiai. Lieluvos ekologinės gamybos ūkiuose, lyginant 200K su 2007 m., padidėjo sertifikuotų melžiamų karvių ir avių, bet sumažėjo mėsinių galvijų skaičius. Melžiamų karvių padidėjo 1436 vnt., arba 18,0 proc, o avių 2238 vnt., arba 21,2 proe. Sertifikuotų mėsinių galvijų sumažėjo 1820 vnt., arba 12,1 proc. Taip pat, lyginant 2008 su 2007 m., padidėjo sertifikuotų arklių, ožkų, nežymiai kiaulių, o sumažėjo laikomų triušių ir paukščių. Sertifikavus pieno ir mėsos perdirbimo įmones kaip ekologiškų maisto produktų tvarkymo įmones, ekologinės gyvulininkystės plėtra Lietuvoje spartėja. Šiuo metu superkamas ir perdirbamas ekologiškas pienas, iš jo gaminami ekologiški sūriai, varškė, jogurtai. Rinkoje atsirado sertifikuotų įvairių mėsos ir jos produktų gaminių. Didžiausias 5403,5 ha tvenkinių plotas ekologinės žuvininkystės ūkiuose sertifikuotas 2006 m. 2007 m. sertifikuotas plotas sumažėjo 360,68 ha, arba 6,67 proc, o 2008 m. jis vėl pradėjo šiek tiek didėti
Organic farming is one of the most developing farming practices, not only in Lithuania but also throughout the European Union. Primarily Lithuanian organic farms are crop farms and livestock still is under development. In 2007 there were certified 817 livestock farms. Large-scale organic livestock farms are growing, even until the 2003 year small-scale farms prevailed. The number of certified dairy cows and sheep was growing from 2007 to 2008, but number of beef cattle decreased. Number of dairy cows increased by 1436 units or 18 percent and sheep units in 2238 or 21,2 percent. Number of certified beef cattle decreased by 1820 units or 12,1 percent. Also, comparing 2008 to 2007, there was an increase of certified horses, goats, little pigs, and decreased number of rabbits and birds. Organic livestock fanning development in Lithuania has developed rapidly after the certification of the organic milk and meat processing companies. At present there is purchase and processing of organic milk: cheese, cottage cheese, and yogurt. Appeared on the market certified various meat and meat products. The largest area of ponds - 5403.5 ha - in the organic farms certified in 2006. Certified area in 2007 decreased by 360.68 ha or 6.67 percent, in 2008 it again began to increase slightly. Each year, the certified fishery areas are stocked. There are the main nine species of organic production in the farms: carp, pike, bream, tench, white carp, bighead carp, sturgeon, catfish, an peled. The greatest ecological pond was certified in 2006 - 898.8 ha CJC Raseinių žuvininkystė. Big areas were certified in CJC Čivylių žuvys and CJC Akvilegija: 659.4 ha and 615.75 ha
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81958
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

70
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.