Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81770
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Bistrickytė, Sonata;Inčiuraitė, Lina
Title: The Use of Technical Terms Among Engineering Students at Lithuanian University of Agriculture
Other Title: Techninių terminų vartojimas Lietuvos žemės ūkio universiteto Inžinerijos studentų kalboje
Is part of: Kalba ir kontekstai : mokslo darbai. , T. 3:1 (2009)
Extent: p. 78-84
Date: 2009
Keywords: Technical terms;Engineering students;Semantics
Abstract: Kasdien vis didėjant techninių terminų skaičiui darosi būtina juos peržiūrėti ir, esant reikalui, pataisyti. Autorės tyrinėja techninių terminų vartojimą Lietuvos Žemės Ūkio Universiteto studentų, būsimųjų inžinierių, kalboje. Tyrimo tikslas yra nustatyti, kaip respondentai supranta ir apibrėžia techninius terminus bei koks yra jų kalbinės kompetencijos lygis. Be to, stengiamasi įrodyti, kad būtina sudaryti platų aiškinamąjį techninių terminų žodyną lietuvių kalba. Tyrimo objektą sudaro vienažodžiai techniniai terminai. Rašant šį darbą buvo pasirinktas sociolingvistinis tyrimas, apimantis semantikos ir terminologijos sritis. Pateikus anonimines anketas, buvo apklaustas 101 respondentas. Anketą sudarė ne tik 25 specifiniai terminai, susiję su studentų specialybe, bet ir žodžiai vartojami bendrinėje lietuvių kalboje. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad dauguma respondentų yra linkę vartoti terminus mechanizmas ir masina bei įrankis, prietaisas, įtaisas, įrenginys kaip visiškus sinonimus. Nesugebėjimas tiksliai apibrėžti žodžio reikšmę rodo respondentų lingvistinės kompetencijos stoką. Taip pat galima teigti, kad terminas technika yra hiperom'mas terminams mašina ir mechanizmas, o pastarieji yra hiperonimai terminams įrankis, prietaisas, įtaisas, įrenginys. Įdomu tai, kad dauguma tyrime dalyvavusių studentų apibrėždami terminus pabrėžia objektų funkcijas. Tyrimo analizė atskleidžia būtinumą sudaryti platų aiškinamąjį techninių terminų žodyną lietuvių kalba, nes studentai nesugeba suvokti esminių terminų skirtumų
Nowadays even more technical terms are appearing, therefore, it is extremely significant not only to name them properly but also to make the necessary corrections. The authors of the article investigate the use of technical terms among the engineering students at Lithuanian University of Agriculture. The aim of the article is to determine how the students understand and define technical terms. The article also strives to determine the competence level of future engineers and aims to prove that it is necessary to make a comprehensive explanatory dictionary of technical terms in the Lithuanian language. The object of the present investigation is one-word technical terms. Moreover, the article advocates a sociolinguistic research embracing the fields of semantics and terminology. The results were obtained by distributing anonymous questionnaires to the first and second year students of engineering. The questionnaire, which included 25 technical terms, was filled in by 101 respondents. Certain terms are chosen because they are typical not only of the language of engineers, but also of the modern standard Lithuanian language. The investigation revealed that the majority of respondents tend to use the terms mechanism and machine, as well as gear, gadget, tool and device as completely synonymous because of the lack of linguistic competence. This is the reason why the respondents are not able to clarify the meaning of the words accurately. In addition, we can state that the term technology is a superordinate term to machine and mechanism, whereas other terms such as gear, gadget, tool and device are hyponyms of the terms machine and mechanism. As well, defining the terms the majority of respondents concentrate upon the function of a particular object
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81770
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.99 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

36
checked on Dec 11, 2019

Download(s)

6
checked on Dec 11, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.