Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81763
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Jablonskytė, Danutė;Sabienė, Nomeda
Title: Švino kaupimosi dėsningumai ekologinio ir chemizuoto žemės ūkio sistemose išaugintuose žieminiuose kviečiuose
Other Title: Regularities of the lead accumulation in the winter wheat of organic and conventional farming systems
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2009, D. 2
Extent: p. 32-35
Date: 2009
Keywords: Sunkieji metalai;Švinas;Žieminiai kviečiai;Ekologinio žemės ūkio sistema;Chemizuoto žemės ūkio sistema;Heavy metals;Lead;Winter wheat;Organic farming system;Conventional farming system
Abstract: Tarp daugelio žemės ūkio cheminių teršalų ypatingą vietą užima sunkieji metalai. Dalyvaudami dirvožemio vandens ir biologiniame medžiagų apytakos rate, jie daro tiesioginį poveikį gyviesiems organizmams, patekdami į augalų audinius, o vėliau su augaliniu maistu tiesiogiai arba su gyvulininkystės produkcija – į žmogaus organizmą. Darbe buvo tirtos švino kaupimosi tendencijos Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymo stoties ekologinio ir chemizuoto žemės ūkio sistemose auginamuose žieminiuose kviečiuose priklausomai nuo augalo subrendimo (anksti pavasarį, plaukiojant, prieš pjūtį) ir nuo augalo dalies (šaknys, stiebai, grūdai). Pb koncentracijos pagal standartizuotas metodikas paruoštuose mėginiuose buvo nustatytos LŽŪU Aplinkotyros laboratorijoje elektroterminės atominės absorbcinės spektrometrijos metodu prietaisu Perkin–Elmer Aanalyst 100 su elektrotermine krosnele HGA 850. Žieminiuose javuose daugiausiai švino buvo jų šaknyse – 0,006-0,044 mg•kg-1. Ekologinio žemės ūkio sistemoje žieminiai kviečiai iš dirvožemio pasisavino mažiau švino negu chemizuoto ūkio sistemos javai, nors ekologinio žemės ūkio dirvožemyje rasta 21% švino daugiau nei chemizuoto žemės ūkio sistemos dirvožemyje. Tirtuose dirvožemiuose švino koncentracijos neviršijo HN 60:2004 nurodomų foninių koncentracijų, o javuose – neviršijo didžiausios leistinos koncentracijos, reglamentuojamos EB Nr. 1881/2006
Among the various agricultural chemical contaminants a particular place is occupied by heavy metals. Participating in the soil water and biological circulation of nutrients as well as harmful materials, they have a direct impact on living organisms, entering the plant tissues, and later with green food production, either directly or within the livestock production - to the human body. The investigation was caried out in the Experimental station of Lithuanian University of Agriculture in order to estimate the trend of lead accumulation in winter wheats depending on the origin of farming system (organic and conventional), depending on plant maturity (early spring, swim, before harvest),and depending on part of the plant (roots, stems, grain). Pb concentrations were determined in the Environmental laboratory of the Lithuanian University of Agriculture by elektrotermal atomic absortopn spetrometry method using device Perkin-Elmer Aanalyst 100 with grafte furnace oven HGA 850. Llead accumulated mostly in roots of winter wheats - from 0.006 to 0.044 mg•kg-1. The organic farming system had influence on less lead accumulation in winter wheats than the conventional system, although the organic soils contained more lead in 21% to comapare with soil of conventional farm system. Lead concentrations in sSoils analyzed didn‘t exceed background concentrations according to the regulation HN 60:2004, also lead concwentrations in crops didn‘t exceed the maximum levels, regulated by EC 1881/2006
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81763
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.3 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Jun 2, 2020

Download(s)

10
checked on Jun 2, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.