Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81762
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Gyvūnų mokslai / Animal sciences (A003)
Author(s): Juknevičius, Stasys;Stankevičiūtė, Jolanta;Būdvytis, Stanislovas;Kazėnas, Vytautas
Title: Sunkiųjų metalų kaupimasis kiaulių vidaus organuose ir raumenyse
Other Title: Accumulation of heavy metals in pigs muscles and viscera
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2009, D. 2
Extent: p. 83-86
Date: 2009
Keywords: Kiaulės;Sunkieji metalai;Raumenys ir vidaus organai;Pašarų užterštumas sunkiaisiais metalais;Pigs;Muscles and viscera;Fodder contamination;Heavy metals
Abstract: Sunkieji metalai (SM) – vieni iš pavojingiausių teršalų, todėl PSO ir FAO reglamentuodamos maisto produktų kokybę siūlo tikrinti jų koncentraciją. SM būdingas gebėjimas pasiskirstyti visoje maisto grandinėje. Siekiant nustatyti Pb, Cd ir Ni kaupimąsi kiaulių organizme priklausomai nuo jų kiekio pašaruose ir šių elementų pasiskirstymą kiaulių raumenyse bei vidaus organuose buvo atlikti bandymai su 2 kiaulių grupėmis, po 30 paršų kiekvienoje. Kiaulės buvo šeriamos kombinuotais pašarais, kurių pagrindą sudarė miežiniai miltai. I grupės kiaulėms buvo duodami baltyminiai priedai iš vietinių žirnių ir pupų, o II grupės kiaulėms – importuoti sojų rupiniai, kuriuose buvo didesnis SM kiekis. Abiejų grupių kiaulės gavo 1 % mineralinių priedų. Nustatyta, nustatyta, kad Pb kiekis II grupės kiaulių raumenyse buvo artimas leistinų normų viršutinėms riboms (EC, 2001). Nustačius Cd kiekį, daugiausia jo buvo rasta II grupės kiaulių inkstuose ir kepenyse, tačiau statistiškai patikimas Cd kiekių skirtumas nebuvo nustatytas. Didesnis pašaro užterštumas Cd lėmė jo kaupimąsi kepenyse, inkstuose. Mažesnis pašaro užterštumo lygis Cd turėjo tendenciją jam išplisti po visą organizmą. Tyrimų rezultatai parodė, kad sunkiųjų metalų (Pb, Cd, Ni) kaupimasis labai priklauso nuo pašarų kokybės
Heavy metals (HM) are very dangerous by themselves; therefore WHO and FAO suggested testing their concentration. Ability to spread all over nutrition chain is typical for HM. In pursuance to estimate accumulation of Pb, Cd and Ni and their distribution in pig muscles and system of the internal organs subjected to their amount found in forage, experiment was carried out on 2 groups of pigs, 30 individual each were. Concentrated fodder, which was based on barley flour, was given to the pigs. First group of pigs was given additional protein supplements produced from local pease and beans, while second group of pigs was fed with imported soya coarse, last mentioned had higher amount of HM. Both groups received 1% of mineral supplements. It was estimated, that amount of Pb found in muscles of second group pigs was close to permissible upper limits (EC, 2001). Maximum amount of Cd was found in kidneys and levers of second group pigs, though statistically reliable difference of Cd amount was not observed. Higher contamination by Cd determined its concentration in livers and kidneys. Results showed that accumulation of HM (Pb, Cd, Ni) is highly dependent on fodder quality
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81762
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.18 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

7
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.