Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81677
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Gražulevičius, Romas;Balilionytė, Viktorija;Dimšaitė, Ajanta;Markelevičius, Andrius
Title: Javų kombainų operatorių nesaugaus darbo rizika darnaus vystymosi požiūriu
Other Title: Unsafety Work Risk of Harvesters Operators in Standpoint of Sustainable Development
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Akademija, 2009, D. 1
Extent: p. 28-30
Date: 2009
Keywords: Darnus vystymasis;Javų kombainai;Operatoriai;Traumos;Gaisrai;Žala aplinkai;Sustainable development;Harvesters;Operators;Injuries;Damage for environment;Fires
Abstract: Tyrimų tikslas – nustatyti javų kombainų operatorių nesaugaus darbo, darnaus vystymosi požiūriu, riziką. Tyrimų duomenys sukaupti standartizuotos anketinės apklausos metodu. Apklausti 155 javų kombainais įvairiuose Lietuvos regionuose dirbantys žemės ūkio darbuotojai. Tyrimų metu siekta nustatyti kaip dažnai, dirbdami javų kombainais, šių kombainų operatoriai susižeidžia patys, sužeidžia kitus žmones, patiria javų kombaino gaisrą, sužaloja laukinius gyvūnus, naftos produktais užteršia aplinką. Tyrimai parodė, jog darnaus vystymosi požiūriu javų kombainų operatorių darbas yra nesaugus. Javų kombainų operatorių susižeidimo, per 5 metų laikotarpį, rizika lygi 0,34, kitų žmonių sužeidimo rizika – 0,039, gaisrų kilimo rizika – 0,26, aplinkos užteršimo naftos produktais rizika – 0,36, laukinių gyvūnų sužalojimo rizika 0,60. Rezultatų paklaida lygi 0,05, esant teisingo rezultato tikimybei 0,7
The aim of our study was to assess the risk of unsafty work of harvesters operators in standpoint of sustainable development. Standardized questionnaires were used to collect data about unsafety work events of 155 harvesters operators. Data analysis showed that in standpoint of sustainable development the harvesters operators work is unsafety. The risk of injury of operator in the 5-th years term of harvesting is 0,34, the risk of injury others persons – 0,03, the risk of fire in the harvester – 0,26, the risk of environment pollution by oil products – 0,36, the risk injure of fields founa – 0,60
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81677
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.72 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.