Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81561
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Kuliešis, Andrius;Kulbokas, Gintaras
Title: Dubravos miško medynų pokyčiai nepalankių gamtinių veiksnių poveikio laikotarpiu
Other Title: Changes of Dubrava forest stands during the impact of adverse natural factors
Is part of: Miškininkystė. , 2008, Nr. 2 (64)
Extent: p. 55-67
Date: 2008
Keywords: Nepalankūs gamtiniai veiksniai;Medynų atsparumas;Našumas;Struktūra;Adverse natural factors;Resistance of stands;Structure;Productivity
Abstract: Dubravos miško medynų būklės ir našumo pokyčiai nepalankių gamtinių veiksnių poveikio laikotarpiu: sausrų (1992-1994,1996), audrų (1993,1999) ir masinio žievėgraužio tipografo išplitimo (1994-1996), nagrinėjami panaudojant 188 pastovių, tolygiai išdėstytų apskaitos barelių pakartotinų matavimų duomenis. Bareliai matuoti du kartus iki nepalankių gamtinių veiksnių pasireiškimo (1986,1991), du kartus jų pasireiškimo metu ar tuoj po jo (1996,2001) ir vieną kartą jiems pasibaigus (2006). Eksperimento pradžioje Dubravos miško 4741 ha medynų plote vienodai buvo išplitę pušynai ir eglynai -po 37%, likusiame 26% plote - lapuočiai. Labiausiai nepalankių veiksnių poveikyje pasikeitė eglynai. Laikotarpio pabaigoje tik 40% visų eglynų konstatuotas tęstinis jų formavimasis esminiai nepakitus rūšinei ir amžiaus struktūroms. Eglynų atsparumas nepalankiems gamtiniams veiksniams mažėja didėjant jų amžiui. Vyresnių nei 60 metų eglynų išlikimas intensyvaus nepalankių veiksnių poveikio sąlygomis yra vertinamas 22-27% tikimybe. Bendras Dubravos miško medynų našumas 1986-2001 metų laikotarpyje dėl jaunuolynų iki 20 metų amžiaus plotų padidėjimo nuo 0,5 iki 16%, neapaugusių plotų atsiradimo (2,1%), išlikusių medynų struktūros pokyčių, iškritus stambiausiems medžiams bei 4% sumažėjus skalsumui, sumažėjo 28% t. y. nuo 10 iki 7,2 mVha per metus. Nustatytas eglynų ir dalinai beržynų ne tik vidutinio, bet ir palyginamojo tūrio prieaugio sumažėjimas yra augimo sąlygų pablogėjimo 1992-1999 metais išdava. Dubravos miško medynų našumo formavimosi ir sunaudojimo požiūriu išskirti trys laikotarpiai: konservatyvaus naudojimo (iki 1991), naudojimo viršijančio prieaugį (1991-2001) ir nuosaikaus naudojimo (po 2001 metų)
Changes of state and productivity of Dubrava forest stands during the impact of adverse natural factors: droughts (1992-1994,1996), storms (1993,1999) and spread of Yps typography (1994-1996) were studied using remeasure-ment data of 188 permanent systematically allocated plots. These plots were remeasured twice before the occurrence of adverse natural factors (1986,1991), twice during their occurrence (1996,2001) and once 7 years after their occurrence (2006). Dubrava forest is situated in central part of Lithuania. The stands occupy 4741 ha. Stands of pine and spruce species prevail, each containing 37% of total area. Stands of deciduous species occupy the rest 26% of area. Results of our study showed that spruce stands were least resistant to the impact of adverse natural factors. Only 40% of all spruce stands continued its growth without essential changes of species composition and age structure. Resistance of spruce stands decreases with the increase of stand age. The probability to survive for 60 years old spruce stands under the regular and intensive impact of adverse natural factors during some years is very low - it does not exceed 25-27%. Total productivity of Dubrava forest stands during 1986-2001 years decreased by 28% from 10.0 till 7.2 m3/ha per year. The main reasons which caused the decrease of productivity were the increase of areas of young stands from 0.5 up to 16%, occurrence of areas not covered by forest (2.1%), changes of forest stand structure due to the losses of largest trees, decrease of stocking level, worsening of growth conditions. Worsening of growth conditions was determined for spruce and partially for birch stands. Three periods of Dubrava forest standy yield formation and consumption were divided: conservative (up to 1991), period with consumption, exceeding gross increment (1991-2001) and moderate yield consumption period (after 2001)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81561
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.6 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

9
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.