Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81406
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Eitminavičiūtė, I;Matusevičiūtė, Audronė;Augustaitis, Algirdas
Title: Dynamic and seasonal fluctuations of microarthropod complex in coniferous forest soil
Other Title: Dinaminiai ir sezoniniai mikroartropodų komplekso pokyčiai spygliuočių miško dirvožemyje
Is part of: Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla., 2008, Vol. 54, Nr. 4
Extent: p. 201-215
Date: 2008
Keywords: Temperatūra;Drėgmė;Mikroartropodai;Spygliuočių miškas;Temperatur;Precipitation;Microarthropods;Coniferous forest
Abstract: Dirvožemio biologinių procesų ir biotos tyrimai vykdyti sąlyginai natūralioje, minimaliai pažeistoje ekosistemoje Aukštaitijos nacionaliniame parke pušyno dirvožemyje (Ažvinčių sengirėje) 1993–2006 m. Sukaupti dinaminiai 14 metų duomenys leidžia analizuoti šio laikotarpio klimato kaitos poveikį dirvožemio mikroartropodų gausumui, rūšinei įvairovei ir nustatyti tų pokyčių trendus. Siekiant išaiškinti sezoninius zoocenozių gausumo svyravimus ir nustatyti jų priklausymą nuo klimato sąlygų, 1998 m. tyrimai atlikti kas mėnesį. Buvo nustatyta, kad vidutinio klimato zonoje mišriuose miškuose (Pinetum myrtillosa vacciniosum), augančiuose ant karbonatingų smėlžemių, yra susiformavęs gausus mikroartropodų kompleksas, kuriame vyrauja oribatidai. Mikroartropodų gausumas siekia vidutiniškai 228,1 tūkst. ind. m–2. Rūšių įvairovę sudaro 157 rūšys. Oribatidai sudaro vidutiniškai 75% visų tirtų mikroartropodų grupių. Didelis mikroartropodų gausumas išsilaiko visus metus, ir maksimumą (548,6 tūkst. ind. m–2) pasiekia vėlai rudenį. Nors šio tipo miškų dirvožemyje yra pakankamai drėgmės ir optimali dirvožemio temperatūra, tačiau atskirų metų drėgmės kiekio mažėjimas dirvožemyje gali sukelti pačių jautriausių, trumpą gyvenimo ciklą turinčių, pedobiontų gausumo (mikroorganizmai, kolembolos ir kt.) fliuktuacijas. Tai gali destabilizuoti nusistovėjusius tarp organizmų tarpusavio santykius ir sukelti funkcinius pakitimus pagrindiniuose dirvožemio biologiniuose procesuose, t. y. organinių medžiagų mineralizacijoje ir humifikacijoje. Raktažodžiai: temperatūra, drėgmė, mikroartropodai, spygliuočių miškas
Investigations of soil biological processes and biota were carried out in 1993-2006 in a relatively natural minimally disturbed ecosystem - pine forest soil of the old Azvinciai forest, Aukstaitija National Park. The obtained dynamic data for 14 years allow analysing the influence of climate changes on the density and species diversity of soil microarthropods and determining the trends of changes. In order to find out seasonal fluctuations in the abundance of zoocoenoses and to determine their dependence on climate conditions, the investigation of 1998 was carried out on a monthly basis. It was determined that coniferous forests (Pinetum myrtillosa vacciniasum) of the moderate climate zone, growing in carbonaceous arenosols, are characterized by a rich complex of micro-arthropods predominated by oribatid mites. The microarthropod density reaches 228.1 thou ind. m-2. Their species composition includes 157 species. The high density of microarthropods persists throughout a year, reaching its maximum (548.6 thou ind. m'2) in late autumn. Though generally soil moisture in this kind of forests is sufficient and soil temperature is optimal, soil moisture reduction in different years may entail fluctuations of the density of most sensitive (having the shortest life cycle) pedobionts (microorganisms, collembolans, etc.). This may destabilize the settled relationships among the organisms and entail functional changes in the prime biological processes of soil, i.e. mineralization and humification of organic matter
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7224/2008/4/201-215.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.92 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Mar 6, 2020

Download(s)

8
checked on Mar 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.