Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81394
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Kavolėlis, Bronius;Bleizgys, Rolandas;Čėsna, Jonas
Title: Natural ventilation of animal sheds due to thermal buoyancy and wind
Other Title: Natūralus tvarto vėdinimas veikiant gravitacinei ir vėjo traukai
Is part of: Journal of environmental engineering and landscape management. Vilnius : Technika., Vol. 16, No.4 (2008)
Extent: p. 188-194
Date: 2008
Keywords: Naturalus vėdinimas;Gravitacija;Vėjas;Santykis;Parametrai;Natural ventilation;Thermal buoyancy;Wind;Ratio;Parameters
Abstract: Projektuojant tvarto natūralaus vėdinimo sistemą, reikia įvertinti gravitacinės ir vėo jėgos skirtingais metu laikais bei skirtingomis gyvulių laikymo salygomis sukelta trauka. Taikant analizinius ir eksperimentinius tyrimus, sudaryta metodika gravitacinės ir vėjo traukos sukeltam vėdinimo intensyvumui nustatyti, gauti duomenys apie gravitacinės ir vėjo traukos reikšmes bei jų santykį. Metodika yra nauja. Sudaryta paprasta lygtis oro greičiui įėjimo ir šalinimo angose skaičiuoti, gauta gravitacinės ir vėjo traukos santykio matematinė išraiška, pagristas angų plotas, reikalingas šviežiam orui į patalpą įeiti. Šis plotas lyginamas su angų užterštam orui šalinti plotu, nes visas užterštas oras žiemą turi būti šalinamas per kraigo plyšį. Apskaičiuota, kad tipiškoje neapšiltintoje karvidėje vidutinis oro judėjimo greitis kraigo plyšyje – 1,3 m/s (kai vėjo nėra šis greitis sumažėja iki 0,3 m/s), gravitacinis ir vėjo traukos santykis – 0,27. Tam, kad žiema visas šalinamas oras išeitų per kraigo plyšį, angų orui įeiti sienose plotas turi neviršyti 40 % kraigo plyšio ploto. Sudarytos metodikos tikslumas patikrintas tvarto naturalios eksploatacijos sąlygomis, kai atstumas tarp oro įėjimo angų ir šachtos viršaus – 6,5 m. Tiriant matuota patalpos ir lauko oro temperatura, oro greitis šachtoje. Tyrimų metu patalpos ir lauko oro temperatūrų skirtumas kito nuo –2 °C iki +16 °C, o oro judėjimo greitis šachtoje – nuo 1,2 m/s iki 1,9 m/s. Analiziniai rezultatai pakankamai tiksliai atspindi eksperimentinių duomenų vidurkį tvarto natūralios eksploatacijos sąlygomis. Eksperimentinių ir apskaičiuotų oro judėjimo šalinimo angoje greičiu reikšmių skirtumas buvo nežymus ir svyravo nuo 0 % iki 8 %
In designing a natural ventilation system for animal sheds it is necessary to assess the ventilation induced by thermal buoyancy and wind forces during different seasons and under different animal housing conditions. By applying analytical and experimental investigation a methodology was prepared to establish ventilation intensity caused by thermal buoyancy and wind and data were achieved on thermal buoyancy and wind values and their relationship. The innovation of the methodology can be described by the fact that a simple equation was formed to calculate the air speed in inlet and outlet openings, a mathematical expression of thermal buoyancy and wind ratio was achieved and the required inlet opening area to let in fresh air compared with the outlet opening area to let out polluted air was substantiated to ensure that all polluted air is removed through a rooftop open in winter. It was calculated that the average air speed in the rooftop outlet opening of a typical cold-type cowshed is 1.3 m/s (when there is no wind, this speed decreases to 0.3 m/s), thermal buoyancy and wind ratio is 0.27 and in order to have all polluted air removed through the rooftop open in winter the inlet opening area in the walls must not exceed 40% of the rooftop opening area. The accuracy of the prepared methodology was tested under natural conditions of barn operation when the distance between air inlet openings and outlet openings was 6.5 m. During the investigation indoor and outdoor temperatures, air speed in the outlet and wind speed were measured. During the experiments the difference of indoor and outdoor temperatures varied from –2 to +16oC and air speed in the outlet – from 1.2 to 1.9 m/s. The analytical results reflect the mean values of experimental data under natural conditions of operation rather accurately. The difference between the experimental and calculated air speed values in the outlet opening was insignificant and was within 0–8% range
Internet: http://www.jeelm.vgtu.lt/upload/environ_zurn/2008-4_188-194-jeem-2008-4-kavol.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.68 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Apr 24, 2021

Page view(s)

36
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.