Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81325
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Energetika ir termoinžinerija / Energetics and thermal engineering (T006)
Author(s): Dzenajavičienė, Farida Eugenija;Vrubliauskas, Stanislovas;Mozgeris, Gintautas;Buivydaitė, Vanda;Tiškutė-Memgaudienė, Daiva;Lynikas, Martas;Palicinas, Michailas
Title: Modelling of biomass resources suitable for fuel at regional level
Other Title: Biomasės išteklių kurui modeliavimas regionų lygyje
Is part of: Energetika. , 2008, T. 54, Nr. 3
Extent: p. 37-45
Date: 2008
Keywords: Žemės ūkis;Bioenergija;Biomasė;Kirtimo atliekos;Geografinės informacinės sistemos;Modeliavimas;Agriculture;Bioenergy;Biomass;Cutting residues;Geographic information systems;Modelling
Abstract: Aprašomas kirtimo atliekų, medienos tūrių ir žemės ūkio biomasės, tinkamų kurui, modeliavimo atvejis ir pavyzdys Lietuvoje. Išnagrinėti taikomi miško kirtimo atliekų vertinimo metodai, grindžiami apibendrintais miškotvarkos duomenimis, bei pateikti gauti rezultatai. Įprastiniai kirtimo apimčių skaičiavimo metodai buvo taikomi, siekiant gauti pradinius duomenis, tokius kaip mažo skersmens medelių iš ugdymo kirtimų, kirtimo atliekų ir kelmų iš pagrindinių kirtimų kiekiai, tolesniam miško biomasės, tinkamos kurui, potencialių kiekių nustatymui.Geografinėmis informacinėmis sistemomis pagrįstas erdvinis modeliavimas buvo naudojamas siekiant nustatyti potencialius žemės ūkio biomasės, tinkamos kurui, išteklius. Aptartos pagrindinių žemės ūkio augalų derlių kitimo 2000–2005 metais tendencijos, pagrįstos oficialiąja statistika. Įprastiniai derliaus parametrai buvo perskaičiuoti į energetines vertes, siekiant apibūdinti šias sritis: šilumos gamybą iš šiaudų ir grūdų (kviečių, rugių, miežių), bioetanolio gamybą iš grūdų (kviečių, rugių, miežių), bulvių bei cukrinių runkelių ir biodyzelino gamybą iš rapsų aliejaus. Potencialūs bet kurių nagrinėjamų augalų derliai buvo sumodeliuoti visose Lietuvos apskrityse, remiantis informacija apie dirvožemius ir žemės naudojimą. Tikimasi, kad sprendimai, pateikiami šiame straipsnyje, bus taikomi rengiant operatyvinius bioenergetikos plėtros scenarijus. Raktažodžiai: žemės ūkis, bioenergija, biomasė, kirtimo atliekos, geografinės informacinės sistemos, modeliavimas
This paper deals mainly with modelling the amount of cutting residues and timber volumes as well as agricultural biomass suitable for fuel in Lithuania. Available methods to quantify forest cutting residues, oriented to getting summarized statistics from forestry data are analysed and the results are presented. Conventional cutting budget calculation methods are used to provide input data for the estimation of potential volumes of forest biomass suitable for fuel, such as small diameter trees from thinning cuttings, felling residuals and stumps from final felling. Spatial modelling based on geographic information systems (GIS) is used to get the amounts of potential agricultural biomass suitable for fuel. Based on official statistics, trends in the yield of the main agricultural crops during the years 2000–2005 are discussed. Conventional yield parameters have been transformed into energetic values to cover the following product lines: heat production from straw (wheat, rye and barley), grain (wheat, rye and barley); bio-ethanol production from grain (winter wheat and rye), potatoes and sugar beet; and biodiesel production from rapeseed oil. Based on the information on soil and land use, potential yields of any crop have been modelled for all Lithuanian counties. The results presented in the paper in the form of a table and a map are expected to become the key parameter for constructing operational bioenergy development scenarios
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81325
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

35
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.