Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81211
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Kazlienė, Ona;Raškauskienė, Anželika;Gavenauskas, Algirdas
Title: Ekologinio ūkininkavimo problemos ir perspektyvos Lietuvoje
Other Title: Problems and prospects of organic farming in Lithuania
Is part of: Vadyba : mokslo tiriamieji darbai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla., 2008, Nr. 2(13) (2008)
Extent: p. 126-130
Date: 2008
Keywords: Ekologinis ūkininkavimas, problemos ir perspektyvos;Organic farming, problems and prospecis
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamos ekologinio ūkininkavimo problemos ir perspektyvos Lietuvoje. Lietuvoje ekologinės gamybos ūkių skaičius 2007 m. padidėjo iki 2855 vnt., buvo ūkininkaujama 125457 ha plote. 2007 m., lyginant su 2006 m., ekologinių ūkių skaičius padidėjo 22 proc. o senifikuotas plotas - 23 proc. 2008 m. sertifikacijos organizacija „Ekoagros" prognozuoja ekologinio ūkininkavimo plėtros sumažėjimą. .Siekiant Lietuvoje gerinti teikiamų sertifikavimo paslaugų kokybe bei efektyvumą, 2006 m. sertifikavimo organizacija Ekoagros įsteigė filialus Telšiuose ir Utenoje. 2007 m daugiausiai, buvo ūkininkaujama iki 30 ha žemės tikio naudmenų p!ote. Tokių ūkių buvo 1836, arba 65 proc. visų sertifikuotų ekologinės gamybos ūkių. Ekologinės gamybos ūkių dydis per 1997-2007 m. padidėjo 29,1 ha. arba 2.97 karto. Ekologinių ūkių stambėjimo tendencijos, siekiant didesnės išmokų sumos (kai buvo neribojama maksimali išmokų suma) iškreipė ekologinio ūkininkavimo esmę ir prasmę. Stambūs ūkiai dažniausiai užsiima tik augalininkyste, todėl tai neatitinka darnaus vystymosi nuostatų. Dėl šių priežasčių 2007 m. priimtas sprendimas apriboti maksimalią išmoką valdai, taip pat išmokos mokamos tik pateikus produkcijos realizavimą patvirtinančius dokumentus. Šalies ekologinių pasėlių struktūroje 2007 m., kaip ir ankstesniais metais, dominavo varpiniai ir ankštiniai javai. Naujasis Europos Tarybos reglamentas (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įsigalios nuo 2009 in. sausio 1 d., (odėl vėl turi būti peržiūrėtos ir patvirtintos naujos ekologinio žemės ūkio taisyklės ir kiti juridiniai dokumentai
The problems and prospects of organic fanning in Lithuania are analysed in the article. The number of organic farms increased up to the 2855 and covered 125457 ha of land. The number of organic farms in 2007 increased 22 perccnl. comparing with 2006. area of certified land - 23 percent. Certification organization Ekoagros in 2008 forecasling the decrcas in dcvelopmcnl of organic farming. Two filial of certification body uere established in Telsiai and Utena in 2006. on purpose to improve the quality and effectiveness of certification service in Lithuania. Farming in 2007 mainly took place in farms up to (he 30 ha. 65 percent of all farms were such - 1836. The size of organic farms from 1997 to 2007 increased 29.1 ha. or 2,97 time. The tendencies of organic farms enlargement seeking for the bigger sum of allowance (no limited maximal sum of allowance) twisted the spirit and definition of organic farming. Large - scale farms mainly deal with crnp production, what is incongruous with rules of sustainable deveiopment. The decision lo limit the maximal allowance per holding was taken in 2007. also allowance are paid after the delivery of production realization documentation. Cereals and legumes prevailed in crop structure in 2007. as before. The new European Union Regulation No. 834/2007 on Organic Production and Labelling of Organic Products shall apply from 1 January 2009. the new rules of organic farming and other juridical documents have lo be revised and approved
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/81211
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.