Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/81204
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Zakarauskaitė, Danguolė;Vaišvila, Zigmas;Motuzas, Algirdas;Grigaliūnienė, Kristina;Buivydaitė, Vanda;Vaisvalavičius, Rimantas;Butkus, Virginijus
Title: The influence of long-term application of mineral fertilizers on the biological activity of Cambisols
Other Title: Ilgalaikio tręšimo poveikis rudžemių biologiniam aktyvumui
Is part of: Ekologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla., 2008, Vol. 54, Nr. 3
Extent: p. 173-178
Date: 2008
Keywords: Rudžemis;Fermentų aktyvumas;Dirvožemio kvėpavimas;Mineralinės trąšos;Cambisol;Enzyme activity;Soil respiration;Mineral fertilizers
Abstract: Ilgamečiai sėjomaininiai tręšimo bandymai moreninio smėlingo priemolio sekliai karbonatingame giliau glėjiškame rudžemyje (Epicalcari- Endohypogleyic Cambisols) įrengti 1971 m., o limnoglacialinio dulkiško priemolio giliau karbonatingame sekliai glėjiškame rudžemyje (Endocalcari-Epihypogleyic Cambisols) – 1990 m. Straipsnyje pateikiami 1999–2002 m. tyrimų duomenys apie ilgalaikio mineralinių NPK trąšų naudojimo poveikį dirvožemio biologiniam aktyvumui. Nustatyta, kad nevienodos kilmės dirvožemiuose fermentų aktyvumas ir kvėpavimo intensyvumas yra skirtingas. Dulkiško limnoglacialinio priemolio rudžemyje buvo didesnis ureazės, o smėlingo moreninio priemolio – sacharazės ir dehidrogenazių aktyvumas bei dirvožemio kvėpavimo intensyvumas. Dėl ilgalaikio gausaus žemės ūkio augalų smėlingo priemolio rudžemyje tręšimo fosforo (180 kg ha–1), azoto ir kalio trąšomis jame didėjo judriojo fosforo kiekis nuo 43–61 iki 499–503 mg kg–1, todėl mažėjo fermentų aktyvumas. Toks tręšimas ekologiniu požiūriu yra netaikytinas. Tačiau dulkiško priemolio rudžemyje judriojo fosforo kiekio pokyčiai dėl intensyvaus tręšimo įtakos nėra tokie dideli, todėl ir fermentų aktyvumas kito neesmingai. Mineralinės trąšos oksidacinių-redukcinių fermentų dehidrogenazių aktyvumą slopino abiejuose dirvožemiuose, o sacharazės – tik dulkiško priemolio rudžemyje. Didžiausias dirvožemio kvėpavimo intensyvumas, išreikštas anglies dvideginio kiekiu, nustatytas smėlingo priemolio rudžemyje žemės ūkio augalus tręšiant azoto ir kalio trąšomis
Long-term fertilization trials were established in Lithuania on moraine sandy loamy Epicalcari- Endohypogleyic Cambisol in 1971 and limnoglacial silty loamy Endocalcari-Epihypogleyic Cambisol in 1990. This paper presents experimental data influence on the of long-term application of mineral NPK fertilizers on soil biological activity in the period 1999–2002. The results show that in the soils developed on different glacial deposits the enzymatic activity and respiration intensity are different: in limnoglacial silty loamy Cambisol the urease activity is higher, while in moraine sandy loam activity of saccharase, dehydrogenases and soil respiration intensity are higher. In sandy loamy Cambisol with permanent annual fertilization of 180 kg ha–1 phosphorus in combination with nitrogen and potassium fertilizers, the content of available phosphorus in soil increases from 43–61 to 499–503 mg kg–1 and therefore lowers the activity of enzymes. Thus, such fertilization is unacceptable from the ecological point of view. However, in silty loamy Cambisol, the change of available phosphorus in soil under intensive fertilization is insignificant, and changes of enzymatic activity are slight. Mineral fertilizers inhibited the activity of oxidation–reduction enzyme dehydrogenases in both soils, while saccharase did it only in silty loamy cambisol. The highest soil respiration intensity expressed as carbon dioxide content was determined in sandy loamy Cambisol on fertilizing the agricultural plants with nitrogen and potassium fertilizers
Internet: http://images.katalogas.lt/maleidykla/eko_2008-03/Eko_173-178.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.41 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

6
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.