Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80940
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Baranauskaitė, Jurgita;Pėtelis, Kęstutis;Maksvytis, Mindaugas
Title: Elninių žvėrių žiemos ganyklų būklė Buktos miško masyve
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga: 2008 m. gegužės 14-17 d., birželio 12-13. D.2. Akademija., 2008
Extent: p. 171-173
Date: 2008
Keywords: Žiemos ganyklų būklė;Buktos miško masyvo rūšinė sudėtis;Aldous metodas;Winter pastures;Bukta forest
Abstract: Straipsnyje pateikiama elninių žvėrių žiemos ganyklų būklės analizė Buktos miško masyve 2007 metais. Buktos miško masyve didžiąją dalį pašarinės bazės sudaro lapuočių medynų trakas bei pomiškis. Pagal atliktus tyrimus buvo nustatyta: esamų žiemos ganyklų būklė, dalis pašarų sudėtyje bei skabymo intensyvumas. Tyrimas atliktas pagal S. E. Aldous metodiką apskaitos maršrutinės juostos aikštelėse fiksuojant pomiškio ir trako pažeidimus kas 200 metrų. Nustatyta, kad Buktos miško masyvo trako ir pomiškio rūšinė sudėtis, labiausiai atitiko elninių žvėrių mėgiamas ir intensyviausiai skabomas rūšis.Skabymo intensyvumas čia siekė 70 %, iš to galima iškelti hipotezę kad žiemos ganyklos yra nualintos. Darbo tikslas yra išsiaiškinti žiemos ganyklų būklę Buktos miške ir faktorius sąlygojamčius jos pokyčius
The condition of winter pastures is evoluated according to the methodology of Š. Oldaus (1944). This methodology is based on frequency of small trees undergrowth and bushes, their quantity, intensity of browsing. The aim of this work is to evaluate present condition of winter pastures in Bukta forest district, at the same time to operate measurement of elks according to the excrements. Measurements were implemented during April and May of 2007. In area of 3520 ha measurements were observed, emphasizing 169 sampling plots. Among all analyzed species most favorable were: hazel (11,5 %), ash (13,8%), populous (10,1%) and salix (4,5%). The most consumed species were: hazel (28%), birch (6%), populous (17%)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/80940
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.