Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80873
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Abraitienė, Jolita;Rutkovienė, Vida;Šileikienė, Daiva;Žemaitytė, Dovilė
Title: Skystų ekologinių trąšų "Biojodis" įtaka dirvožemio elektrocheminėms savybėms
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga: 2008 m. gegužės 14-17 d., birželio 12-13. D. 2. Akademija., 2008
Extent: p. 53-56
Date: 2008
Keywords: Ekologinė gamyba;Dirvožemio elektrocheminės savybės;Biojodis;Ecological manufacture;Soil elektrochemical features;Biojodis
Abstract: Atliktų tyrimų tikslas nustatyti ekologinėje gamyboje leidžiamos naudoti pagalbinės medžiagos Biojodis įtaką dirvožemio elektrocheminių savybių kaitai. 2006 – 2007 metais LŽŪU Agroekologijos centro ekologinės gamybos ūkyje tirtas dirvožemis, kuriame augintos skirtingos vasarinių miežių ir kviečių veislės. Nustatyti elektrocheminiai rodikliai: pH, redokso potencialas, elektrinis laidis. Gauti duomenys rodo, kad preparato Biojodis naudojimas auginant vasarinius miežius ir kviečius įtakojo dirvožemio elektrocheminių parametrų kaitą. Nustatyti pH ir redokso potencialo rH esminiai parametrų skaitinių verčių kitimai dirvožemyje, naudojant preparatą Biojodis, kai buvo auginama vasarinių miežių veislė Aidas. Nustatyti pH ir redokso potencialo rH esminiai parametrų skaitinių verčių kitimai dirvožemyje, naudojant preparatą Biojodis, kai buvo auginama vasarinių kviečių veislė Monsun, redokso potencialo rH esminiai skaitinių verčių kitimai dirvožemyje vasarinių kviečių Picolo tyrimų lauke ir elektrinio laidžio skirtumai kviečių veislės Estrad tyrimų lauke. Apskaičiuota išvestinė sistemos energetinė P vertė rodo, kad Biojodis daugiausia įtakojo dirvožemio elektrocheminių parametrų kitimus auginant vasarinius kviečius Estrad ir vasarinius miežius Ūla
The goal of researches is to establish influence of supporting substance Biojodis for elektrochemical parametres variation of soil. During 2006 – 2007 years was analyzed the soil, where were raised different species of summer barleycorn and wheat. There was estimated these electrochemical indicators: pH, redox potential and electrical conductivity. Received data shows, that Biojodis has influence on electrochemical parametres variation of soil. Was rated pH and redox potential rH essential parameter values variation of soil using Biojodis, when there growed summer barleycorn Aidas. Was rated pH and redox potential rH essential parameter values variation of soil using Biojodis, when there growed summer wheat Monsun, redox potential essential values variation of soil from summer wheat Picolo researches field and electrical conductivity differences in wheat species Estrad researches field. Was calculated fluxion power P value of the system, which shows, that the biggest influence of Biojodis was for soil, where raised summer wheat Estrad and summer barleycorn Ūla were
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/80873
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

33
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.