Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80843
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Rukuižienė, Rasa
Title: Service quality management in rural tourism sector
Other Title: Kaimo turizmo sektoriaus paslaugų kokybės valdymas
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija., 2008, Vol. 13(2)
Extent: p. 138-145
Date: 2008
Keywords: Kaimo turizmas;Kaimo turizmo paslaugos;Paslaugų kokybė;Paslaugų kokybės pokyčiai;Paslaugų kokybės valdymas;Konkurencingumas;Vartotojų lojalumas;Rural tourism;Rural tourism services;Quality of services;Service quality management;Changes of service quality;Competitiveness;Consumer loyalty
Abstract: Šiuo metu vyksta aktuali mokslinė diskusija - kaip plėtoti kaimo turizmą atkiruose Europos Sąjungos regionuose. Pagrindinės idėjos pagerinti regionų konkurencingumą yra orientuojamos į kaimo turizmo paslaugų kokybės valdymo, lemiančio kultūrinių išteklių panaudojimo galimybes, proceso analizę. Autorė pateikia paslaugų kokybės valdymo modelį kaip priemonę plėtoti turizmą regione. Regioninių produktų vaidmuo yra atspindėti vietovės tradicijas ir juos panaudoti kaip priemonę, pagerinančią kaimo turizmo paslaugos teikimo kokybę. Turizmo paslaugų turinio pagerinimas visada susijęs su regiono tradicijų įvairiove ir ypatumais, todėl turizmo paslaugos skiriasi skirtinguose regionuose, skirtingai patenkinami vartotojų lūkesčiai ir jų dėmesys regioniniams produktams ir paslaugoms. Kaimo turizmo paslaugų valdymas yra procesas, orientuotas sukurti glaudžius ryšius su vartotojais. Be to, paslaugų kokybės pokyčiai sukuria daugiau naudos verslininkams - atsiranda galimybės keisti paslaugos struktūrą arba kainą, todėl vartotojai paslaugas vertina kaip naujas. Vartotojų lojalumo didinimui yra pasitelkiama paslaugos struktūros ir jos vertės tapatinimo koncepcija, kuri padeda paslaugos kokybėi valdymo procese
Scientific discussion is focused on a current problem concerning service quality management in rural tourism sector. Author presents the problem, which covers the elements of quality management of rural tourism services, describes the service quality management model as a result of up-grade regional tourism. The process of delivery of rural tourism services is based upon the implications of regional traditions and products. Diversification of rural tourism services is forced on investigation the conditions, under which the regional rural tourism could become more competitive, or creation the possibilities to affect the consumer expectations, and increase their sensitivity to regional products and rural tourism services. Service quality management of rural tourism is fitted on creation tight relationship upon the consumers. Besides, the gain from changes of service quality builds the preconditions to change content and price of services, and to propose for consumers new quality of services, which could be identified as competitiveness of rural tourism farmsteads or focused on growth of consumer loyalty
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/80843
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.