Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80596
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Adamonytė, Inga;Maziliauskas, Antanas
Title: Rekonstruojamų sausinimo sistemų įtakos investicijoms integruotas vertinimas
Is part of: Vandens ūkio inžinerija. , Nr. 32(52)( 2007)
Extent: p. 131-135
Date: 2007
Keywords: Integruotas vertinimas;Investicijos;Rekonstravimas;Sausinimo sistemos;Drainage systems;Integrated evaluation;Investments;Reconstruction
Abstract: Sausinimo sistemų pagrindinių techninių rodiklių ir elementų įtaka investicijoms straipsnyje vertinama pritaikius Weinschenk (Weinschenk et al., 1992), Lohmann (1994), ir Heyland (1998) integruoto vertinimo metodiką. Analizuojant rekonstruojamų sausinimo sistemų visumą, pagrindinis rodiklis yra ekonominis rezultatas – investicijos, o veikiančių parametrų visuma – daug pavienių arba tarpusavyje sąveikaujančių sausinimo sistemos elementų ir rodiklių. Integruotas vertinimas atliekamas pagal įvairius rodiklius (investicijų lygio, drenažo sausintuvų ir rinktuvų tankio, šulinių, pralaidų, žiočių ir kt. kiekio 1 ha, sistemų santykinio tankio koeficiento ir kt.), apskaičiuojami šių rodiklių, išreikštų skirtingais matavimo vienetais, vertinimo balai (VB). Tokiu būdu skirtingų matavimo vienetų rodikliai vertinami pagal vieningą skalę – vertinimo balą. Integruotas vertinimas yra individualus kiekvienam projektui, t. y. turi būti sudaroma konkretaus objekto vertinimo rodiklių sistema. Nuo objekto sudėtingumo bei projektavimo ypatumų priklauso ir sausinimo sistemos vertinimo rezultatai. Tokį darbą galėtų atlikti ir patys užsakovai, jei turėtų pakankamai informacijos apie rekonstruojamų objektų visumą bei grupes ir susipažintų su vertinimo metodika. Kitu subjektu, galinčiu atlikti tokį sausinimo sistemos integruotą vertinimą, gali būti konsultantas ar pats projektuotojas. Tai gera ir paprasta priemonė pelno projekto bendrajai analizei rengiant verslo planą. Pagal parinktą rodiklių sistemą ir investicijų lygį sudarius tinklinę diagramą, galima prognozuoti investicijų pasiskirstymo efektyvumą arba, ruošiant projektą, parinkti optimalų techninio sprendimo variantą, nuo jo vertinimo priklauso projekto techniniai sprendimai
In the article the influence of main technical indices and elements of drainage systems upon investments is evaluated after the employment of the integrated evaluation method (Weinschenk et al. (1992), Lohmann (1994), Heyland (1998). Analysing the whole of the reconstructed drainage systems the main index is economical result, i. e. investments and the whole of acting parameters – plenty of individual or interactive elements and indices of drainage system. The integrated evaluation is carried out according to various indices (the level of investments, the density of drainage laterals and collectors, the number of shafts, culverts, outfalls per ha, the coefficient of comparative density of systems etc.) as well as the evaluation points (EP) of these indices expressed by different linear measures are calculated. Thus, the indices of different linear measures are evaluated according to the undivided scale, i. e. evaluation point. The integrated evaluation is individual for every project, i. e. the system of evaluation indices should be created separately for every particular object. Evaluation results of the created drainage system depend upon the complexity of the object as well as upon the peculiarities of design. The contracting authorities themselves (once they had enough information on the whole and groups of reconstructed objects) could carry out such work. Other subjects able of carrying out such integrated evaluation of drainage systems could be consultants or designers themselves. It is a good and simple measure for the general analysis of profit project while preparing business plans. After the carrying out the net diagram according to the chosen system of indices and the level of investments it is possible to predict the efficiency of the distribution of investments or to choose an optimal variant of technical solution
Internet: www.waterland.lt
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.71 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

6
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.