Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80518
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Markevičius, Pranas;Lukauskas, Antanas
Title: Veiksnių, formuojančių prekybos įmonių įvaizdį, sąveika
Other Title: Interface between factors creating image of trading enterprises
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija., 2008, Vol. 12(1)
Extent: p. 117-121
Date: 2008
Keywords: Įmonės įvaizdis;Įmonės stilius;Įmonės kultūra;Asortimentas;Reklama;Asmeninis pardavimas;Pozicionavimas;Enterprise image;Enterprise style;Enterprise culture;Assortment;Promotion;Individual sales;Positioning
Abstract: Šiuolaikinėje rinkoje vienu iš sėkmingo verslo galimybių yra prekybos įmonės išskirtinumo sukŢrimas. Prekybos įmonės išskirtinumas yra formuojamas kuriant įmonės įvaizdį. Teigiamo prekybos įmonės įvaizdžio formavimas yra įmonės strateginis sprendimas. Straipsnyje nagrinėjama maisto prekių prekybos įmonių svarbiausių elementų (firminio stiliaus, organizacijos kultūros, rėmimo komplekso, prekės ir jos kokybės bei asortimento) sąveika, analizuojamas priežastingumas tarp jų, atskleidžiama atskirų įvaizdžio formavimo elementų reikšmingumas kuriant teigiamą prekybos įmonių įvaizdį ir pateikiamas maisto prekių prekybos įmonių įvaizdžio formavimo modelis. Darbe remtasi įvaizdžio teorijų tyrinėtojų (Druteikienės, 2003; Dowling, 2001; Emery, 1997; Pačepcov, 2002) studija bei atliktais prekybos įmonėse sociologiniais tyrimais. Remiantis tyrimų medžiaga, pateikiamos išvados apie maisto prekių prekybos įmonių įvaizdžio elementų svarbą bei rekomendacijos įvaizdžiui pagerinti
With the competition being intensified there iš a demand to search for new ways to secure own position in the dynamic market. One of the opportunities to have successful business iš creating the oneness of a trading enterprise. It iš formed while developing image of an enterprise. Formation of a positive trading enterprise image iš a strategic decision of the enterprise. In the current article factors influencing formation of the positive image of an enterprise and their interrelation have been examined. Image elements interfacing between each other create a system that becomes a part of the enterprise strategy. Having performed a research it has been defined that on the globai market conditions enterprises forming a positive image have to focus on the assortment ąuality and policy. Shaping the image sponsorship policy establishes enterprise identity while positioning in the target audiences
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/80518
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

137
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

52
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.