Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/80386
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Marcinkevičiūtė, Lina;Petrauskienė, Rūta
Title: Žemės ūkio bendrovių darbuotojų motyvavimo patirtis ir problemos
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2007, T. 14, Nr. 2
Extent: p. 57-65
Date: 2007
Keywords: Darbuotojų motyvai;Motyvavimas;Poreikiai;Motyvavimo priemonės;Motyvavimo būdai;Motyvavimo modelis;Rinkos ekonomika;Požiūris į darbą;Atsakomybė;Darbo užmokestis;Employees’ motives;Motivation;Needs;Motivation means;Motivation model;Market economy;Attitude towards work;Responsibility;Wage
Abstract: 1991 metais Lietuva realiai pasuko į rinkos ekonomiką. Kartu su ūkio reformomis vyko ir vidiniai procesai darbuotojų sąmonėje, keitėsi požiūris į gyvenimo vertybes ir darbo motyvaciją. Straipsnyje nagrinėjami žemės ūkio bendrovių darbuotojus motyvuojantys veiksniai, motyvavimo priemonės ir būdai. Nustatomi darbuotojų požiūrio į darbą, jų sąžiningumo, atsakomybės, darbinio aktyvumo ir gyvenimo kokybės lygio skirtumai. Išryškinami pokyčiai darbuotojų požiūryje į darbą, jų motyvacija pereinamuoju į rinką laikotarpiu keičiantis socialinėms ekonominėms sąlygoms. Nustatomi darbuotojų motyvavimo teorinių ir praktinių mokslinių sprendinių skirtumai, išryškinant jų patikimumą konkrečiomis sąlygomis. Remiantis teoriniais ir praktiniais tyrimais, parengtas žemės ūkio bendrovių darbuotojų motyvavimo modelis
The real turn to market economy in Lithuania started in 1991.The economy reforms were accompanied by the inner processes in employees` consciousness: their attitude towards life values and work motivation changed. The article is meant to analyse the factors, means and manners of employees’ motivation in agricultural industry. Differences in employees’ attitude towards work, their honesty, responsibility, working activity and quality of life were established. Changes of employees’ attitude towards work, their motivation during the transitional period to market economy are highlighted. Differences in theoretical and practical scientific decisions of employees’ motivation were established while developing their reliability in particular conditions. On the grounds of theoretical and empirical investigations, the employees’ motivation model in agricultural industry was developed
Internet: http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem72/Zem_057_065.pdf
http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem72/Zem_057_065.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.75 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.