Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79662
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Ciūnys, Antanas;Katkevičius, Leonas;Juodis, Jonas;Žaltauskas, Jonas
Title: Rekreacinės zonos formavimo antropogenizuotoje "Le Meridien Villon" teritorijoje tyrimai
Is part of: Vandens inžinerija. Šiuolaikiniai tyrimo metodai ir technologijos: mokslinės konferencijos, skirtos LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 60 m. jubiliejui paminėti, straipsnių rinkinys, 2006 m. spalio 12-13 d. Birštonas, 2006
Extent: p. 93-96
Date: 2006
Keywords: Rekreacinė teritorija;Šlapynė;Ežeras;Vandens sistema;Territory recreation;Marshy area;Lake;System of water
ISBN: 9955448512
Abstract: Pagal parengtą VšĮ „Lietuvos regioninių tyrimų instituto" darbą „Turizmo plėtros iki 2015 m. strategija" nurodoma, kad šalies gamtinės sąlygos bei tam tikrų zonų landšaftiniai kompleksai yra palankūs rekreaciniam turizmui. Siekiant pagerinti viešbučio „Le Meridien Villon" patrauklumą, jo teritorijos rekreacinį funkcionalumą, numatoma pertvarkyti Pąjaurės šlapynę, įrengiant naujus vandens telkinius. Sujungus iškastus naujus ežerėlius protakomis, taip pat ir esančius Notiškio ir Varlinio ežerus, bus sukurta vieninga vandens telkinių sistema, kurios bendras plotas sieks apie 22 ha, o vandens takų ilgis - 5 km. Sutvarkant šlapynės paviršių, numatyta jos paviršių pakelti apie 1,0 m, užvežus mineralinio grunto, turinčio gerų filtracinių savybių. Atlikus penetracinius tyrimus, įvertinus užpilto grunto lyginamąjį slėgį įtempimų pasiskirstymą nuo užpilto grunto masės, durpių ir sapropelio mechaninį atsparumą, nustatyta, kad grunto sėdimas nuo mineralinio grunto slūgio siekia nuo 0,4 m iki 1,7 m priklausomai nuo durpinio grunto sluoksnio storio ir jo drėgnio. Užpylus ant šlapynės mineralinį gruntą iki projektinio lygio (1,5-2,7 m storio sluoksnį), jį išlyginus, padaromas 0,4 % dydžio paviršiaus nuolydis link vandens telkinių ir protakų. Paruošus paviršių ir užpildžius ežerėlius vandeniu, patikrinama vandens kokybė, naudojamos biologinės priemonės vandens kokybei pagerinti ir ežerų gyvybingumui atstatyti
According to the prepared work ,,The strategy of tourism development till 2015" by ,,Lithuanian Regional Research Institute", natural condition of country and landscape complexes of individual zones are beneficial for recreation zone. Having the task to improve the attraction of the hotel ,,Le Meridien Villon", recreational function of its territory it has been provided to rearrange the wetland Pajaure and set up the new water ponds. There the united water ponds system will be made having interconnected the new small lakes and also with Notiskis and Varlinis lakes. The area of the water ponds - 22 ha, the length of water ways - 5 km. It is planned to for raise the wetland level to 1 m by mineral soil with good mineral features. Having made penetration analysis, estimated the comparative pressure of pour soil, the distribution of tension from the weight of pour soil, the mechanical resistance of peat and sapropel, it has been defined, that soil declension subject to the settlement mineral soil goes from 0.4 m till 1.7 m, what subjects to peat soil layer thickness and moisture. There will be made the 0.4 % incline towards to water ponds and junctions, after the mineral soil will be filled up on the wetland up to the projection level (1.5-2.7 m). The new lakes will be filled with water. The water quality and implements used for the improvement of water quality and restoration of the vitality of lakes will be checked
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79662
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.91 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.