Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79628
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P1f)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Vaikasas, Saulius;Poškus, Vaclovas
Title: Šušvės upės hidroekologinio režimo preliminarus įvertinimas
Is part of: Vandens inžinerija. Šiuolaikiniai tyrimo metodai ir technologijos: mokslinės konferencijos, skirtos LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 60 m. jubiliejui paminėti, straipsnių rinkinys, 2006 m. spalio 12-13 d. Birštonas, 2006
Extent: p. 30-33
Date: 2006
Keywords: Mažųjų HE eksploatavimas;Ekologija;Vandens režimų kaita;Exploitation of small HP;Ecology;Changes of water regime
ISBN: 9955448512
Abstract: 1980 m. ant Šušvės upės ties Angiriais pastačius 16 m aukščio užtvanką ir įrengus 297 ha ploto tvenkinį, iki tol buvęs natūralus šios upės tėkmių režimas pasikeitė: aukščiau užtvankos atsiradę 15500000 m3 vandens jau teka ne natūralia vaga, bet pro dvi (1,5x1,5 m) dugnines angas, o potvynio debitai (iki Q1%=296m3/s) nuleidžiami į žemutinį bjefą pro 16 m aukščio šachtinę potvynių pralaidą. Taip įrengta Angirių už¬tvanka tapo esmine kliūtimi migruojančioms žuvims. 2000 m. įrengus prie užtvankos Angirių HE ir ją eksploa¬tuojant, pasikeitė vandens režimas žemutiniame bjefe. Tyrimais nustatyta, kad HES sukeliami dirbtiniai poplūdžiai bei gamtosauginio debito praleidimas pro dugnines angas dėl didelių greičių (iki 13—14 m/s) ir temperatūrų skirtumo sukuria stresines situacijas žemutinia¬me bjefe esančioms žuvims ir mailiui. Ekologinė situacija žemiau užtvankos esančioje upės dalyje pagerėtų iš esmės, įrengus žuvitakį, o iš da¬lies — praleidžiant gamtosauginį debitą pro turbinų vandens paimos angą, esančią tik 3 m gylyje nuo tvenkinio paviršiaus
Summary. After a 16-m high dam was constructed and a 297-ha pond was arranged in the river Susve nearby Angiriai in 1980, previous natural flow regime of the river has changed: 15500000 m3 of water accumu¬lated above the dam are not discharged via a natural bed, but through two 1.5x1.5 m bottom orifices, and flood discharges (up to Ql% = 296 nrVs) are directed into the lower bay through a 16-m high shaft spillway of floods. Such arrangement of the Angiriai dam ensured it to become an essential obstacle for migrating fish. In 2000, after the arrangement and exploitation of Angiriai Hydroelectric Power Station the water regime in the lower bay changed. The study results have shown that artificial floods induced by Angiriai Hydroelectric Power Station as well as the discharge flowing through the bottom orifices due to high velocities (13-14 m/s) and temperature dif¬ferences create stressful situations for young fish in the lower bay. In the part of the river below the dam the ecological situation could be improved if there were a fish-ladder arranged, or discharging the environment protection water through a water recipient of Hydroelectric Power station were arranged at 3 m deep from the pond surface
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/79628
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.49 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

9
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.