Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79445
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Velička, Rimantas;Rimkevičienė, Marija;Kriaučiūnienė, Zita;Marcinkevičienė, Aušra
Title: Augalų liekanose sukaupto lignino skaidymo priemolio glėjiškajame rudžemyje dėsningumai
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2006, Nr. 3
Extent: p. 10-15
Date: 2006
Keywords: Žieminiai ir vasariniai rapsai;Žieminiai kviečiai;Raudonieji dobilai;Ligninas;Sausosios medžiagos;Anglies ir azoto santykis;Skaidymasis;Winter and spring rape;Winter wheat;Red clover;Lignin;Dry matte;Organic carbon and nitrogen ratio;Decomposition
Abstract: Tyrimai vykdyti 2003–2005 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto Bandymų stotyje. Tirti lignino koncentracijos pokyčiai žieminių ir vasarinių rapsų (Brassica napus L.), žieminių kviečių (Triticum aestivum L.), raudonųjų dobilų (Trifolium pratense L.) šaknyse bei antžeminėse liekanose per 98, 232, 444, 595, 808 jų skaidymosi dirvožemyje dienas. Nustatyta, kad visą augalų liekanų skaidymosi tyrimų laikotarpį (808 d.) mažėjo sausųjų medžiagų kiekis bei organinės anglies ir azoto santykis, todėl lignino koncentracija sausosiose medžiagose didėjo iki 595 organinės medžiagos irimo dienų. Po 595 augalų liekanų skaidymosi dienų ligninas pradėjo irti, tačiau esmingai jo koncentracija sumažėjo tik žieminių ir vasarinių rapsų kūlėnose. Esminis lignino koncentracijos sumažėjimas visose augalų liekanose nustatytas po 808 jų skaidymosi dienų. Daugiausiai susiskaidė raudonųjų dobilų ražienojų ligninas (38,0%), o mažiausiai – žieminių rapsų šaknų (12,8% nuo didžiausios lignino koncentracijos). Žieminių rapsų liekanose sausosios medžiagos ir ligninas skaidėsi, o anglies ir azoto santykis mažėjo lėčiau, negu vasarinių rapsų. Tarp lignino koncentracijos yrančių rapsų bei kviečių liekanose ir sausųjų medžiagų bei anglies su azotu santykio jose nustatytas stiprus atvirkštinis priklausomumas
Experiments were carried out at the Experimental Station of the Lithuanian University of Agriculture in the period 2003– 2005. Changes of lignin concentration in roots and overground remains of winter and spring rape (Brassica napus L.), winter wheat (Triticum aestivum L.) and red clover (Trifolium pratense L.) over 98, 232, 444, 595, 808 days of their decomposition in the soil were investigated. During the whole period of the investigation (808 days) the quantity of dry matter and the ratio of organic carbon and nitrogen were decreasing, and therefore the concentration of lignin in dry matter was increasing till 595 days of organic matter decomposition. After 595 days lignin degradation started, but its concentration was significantly lower only in winter and spring rape thrashing remains. A significant decrease of lignin concentration in all plant remains was observed after 808 days of their decomposition. Lignin was most decomposed in red clover stubble remains (38.0%) and least in winter rape root remains (12.8% from the highest concentration of lignin). Dry matter and lignin decomposition and the ratio of carbon and nitrogen were decreasing slower in winter than in spring rape remains. A strong negative relationship was found between the concentration of lignin and dry matter, as well as the ratio of carbon and nitrogen in oilseed rape and wheat during their decomposition
Internet: http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem63/Zem_010_015.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

51
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.