Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79234
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Valūnaitė-Oleškevičienė, Giedrė;Puksas, Andrius;Gulbinskienė, Dalia
Title: TED-MDB multilingual discourse-annotated corpus for language learning and teaching
Other Title: TED-MDB daugiakalbio diskurso ryšiais anotuoto tekstyno naudojimas anglų kalbos mokymui(si)
Is part of: Pedagogika, 2018, t. 131, nr. 3, p. 99-109
Date: 2018
Keywords: Discourse marker;Corpus based research;Pragmatic;Teaching and learning;Translation;Diskurso žymeklis;Tekstyno tyrimai;Mokymas ir mokymasis;Vertimas
Abstract: The newest research has proved the importance of discourse for second language learning and teaching at more advanced levels. TED-MDB multilingual discourse-annotated corpus, created within the framework of TextLink, COST action IS1312, appears to be a handy tool for illuminating qualitative differences between the first and the second language discourse marker use. The current research focuses on the pragmatic use of English discourse marker and with its Lithuanian counterpart ir paying attention to the cases when the connectives and/ir perform different functions, e. g., discourse structuring, etc. It was established by the research that the use and translation of the connectives vary. They may be translated by the discourse markers provided by dictionaries, or might be transferred into a different discourse marker or are simply omitted. The research leads to a conclusion that language learners and teachers may use the corpus resources for raising linguistic awareness about the pragmatic use of discourse markers.
Naujausiais tyrimais įrodyta, kad svarbu kalbėti apie antrosios kalbos mokymą(si) pažengusio vartotojo lygmeniu. TED-MDB daugiakalbio diskurso ryšiais anotuotas tekstynas naudojamas pagal TextLink, COST veiksmus IS1312 ir yra patogi priemonė, nurodanti kokybinius pirmosios ir antrosios kalbos diskurso žymeklių vartojimo skirtumus. Dabartiniai tyrimai skirti pragmatiniam anglų kalbos diskurso žymeklių vartojimui nustatyti, kartu atkreipiant dėmesį į atvejus, kai jungtukai and / ir atlieka skirtingas funkcijas, pvz., diskurso struktūrizavimo funkciją ir kt. Šiuo tyrimu buvo nustatyta, kad jungtukų vartojimas ir vertimas skiriasi. Jie gali būti išversti žodynuose pateikiamais diskursų žymenimis, pakeisti kitu diskursų žymekliu arba yra tiesiog praleisti. Tyrimas leidžia daryti išvadą, kad besimokantieji anglų kalbą ir mokytojai turėtų naudoti tekstyno išteklius, skatinančius kalbinį supratimą apie pragmatinį diskurso žymenų vartojimą.
Internet: http://dx.doi.org/10.15823/p.2018.36
https://hdl.handle.net/20.500.12259/79234
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2018 t. 131, nr. 3

Files in This Item:
Show full item record

Page view(s)

72
checked on Nov 5, 2019

Download(s)

88
checked on Nov 5, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.