Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/79023
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Mechanikos inžinerija / Mechanical Engineering (T009)
Author(s): Stašelis, Alfredas
Title: Evaluation of electromagnetic pollution by high voltage aerial power lines
Other Title: Aukštos įtampos oro linijų kuriamos elektromagnetinės taršos vertinimas
Is part of: Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba = Environmental research, engineering and management. Kaunas : Technologija., 2006, Nr. 2(36)
Extent: p. 31-36
Date: 2006
Keywords: Electromagnetic pollution;Electromagnetic fields;Aerial power lines;Magnetic flow density;Strength of a magnetic field
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama viena iš elektrotaršos dedamųjų – aukštos įtampos elektros oro linijų (OL) aplinkoje sukurtų magnetinių laukų (ML) ir jų intensyvumo parametrų verčių pasiskirstymo aplinkoje dėsningumai. Teikiama teoriškai ir eksperimentais pagrįsta elektromagnetinio lauko (EML) magnetinio srauto tankio (B) kitimo, tolstant nuo elektromagnetinės spinduliuotės šaltinio, priklausomybė, kuri leidžia įvertinti ir prognozuoti elektromagnetinio lauko magnetinio srauto tankio (B), kaip svarbiausios elektromagnetinės taršos dalies aplinkoje, lygį. Tarptautinė radiacinės saugos organizacija (IRPA – International Radiation Protection Association) žemųjų dažnių elektromagnetinei spinduliuotei vertinti rekomenduoja elektrinio lauko stiprį (E) ir šio lauko magnetinio srauto tankio (B) stiprį. Šias IRPA rekomendacijas daugelis šalių pritaikė savo srities norminiuose aktuose. Silpnų ir labai silpnų elektromagnetinių laukų poveikis šalyje nereglamentuojamas, tačiau diskrečiosios šių dydžių vertės aktualios sprendžiant aplinkosaugos, visuomenės sveikatos, gyvenimo kokybės problemas
The article analyses one of electropollution constituents –consistent patterns of magnetic fields (MF) created in the environment by high voltage aerial power lines (AL) and the distribution of their intensity parameter values in the environment. Dependence of the change in magnetic flow density (B) of an electromagnetic field (EMF) when receding from the source of electromagnetic radiation, which provides a possibility to evaluate and forecast the level of magnetic flow density (B) of the electromagnetic pollution field as the main part of electromagnetic pollution in the environment, based on the theoretical and experimental research is presented. The International Radiation Protection Association (IRPA) recommends measuring the strength of the electrical field (E) and the strength of its flow density (B) for evaluation of low frequency electromagnetic radiation. These IRPA recommendations have been applied by many countries in their standardization acts in related fields. The impact of low and very low electromagnetic fields is not regulated in Lithuania, but discreet values are relevant in solving environmental, public health and life quality problems
Internet: http://www.apini.lt/lt/Zurnalas/Straipsniai/36/04-Staselis.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.53 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.