Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/78772
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAugustaitis, Algirdas-
dc.contributor.authorJuknys, Romualdas-
dc.contributor.authorKliučius, Almantas-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-15T02:23:22Z-
dc.date.available2019-05-15T02:23:22Z-
dc.date.issued1997-
dc.identifier.issn13921649-
dc.identifier.otherVDU02-000040522-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/78772-
dc.description.abstractJAV aplinkos apsaugos agentūra ir Miškų tarnyba inicijavo specialią Aplinkos monitoringo ir įvertinimo programą (Environmental Monitoring and Assessment Program - EMAP), skirtą ekologinių išteklių būklei ir pagrindinėms jų kitimo tendencijoms įvertinti. Programoje realizuotas globalinis ekosisteminis požiūris į gamtoje vykstančius natūralius ir antropogeninius procesus. Nuo 1994 m. JAV aplinkos apsaugos agentūra pradėjo remti specialų JAV - Baltijos šalių projektą, minėtai programai įdiegti. Miškų “sveikatos” monitoringo metodika pritaikyta Lietuvoje, ir 1994-1996m. buvo atlikti pirmųjų trijų etapų miško ekosistemų biologinės įvairovės, būklės ir produktyvumo monitoringo globalinio EMAP tinklo objektuose tyrimo darbai. Miškų būklės ir produktyvumo monitoringas pagal EMAP programą iš esmės papildė Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse jau vykdomas skirtingo sudėtingumo ir apimties miškų monitoringo programas ir vertintinas kaip viena bendros miškų monitoringo sistemos posistemių. Svarbus šios posistemės bruožas - bendras ekosisteminis požiūris į mišką ir ypač didelis dėmesys miško ekosistemų bioįvairovei. Pagal šią programą sukaupti duomenys gali būti labai vertingi įgyvendinant Tarptautinę konvenciją dėl bioįvairovės išsaugojimolt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 3-13-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofAplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija., 1997, Nr. 1(4)-
dc.subjectBioįvairovėlt
dc.subjectMiško ekosistemų sveikatos monitoringaslt
dc.subjectLajos tankumaslt
dc.subjectLapijos skaidrumaslt
dc.subjectLajos nudžiuvimaslt
dc.subjectLajos nuostoliailt
dc.subjectEpifitinės makrokerpėslt
dc.subject.classificationStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)-
dc.subject.otherMiškotyra / Forestry (A004)-
dc.titleLietuvos miško ekosistemų bioįvairovės, būklės ir produktyvumo monitoringaslt
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation8-
dc.date.updated2006-09-08T11:48Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "40522"}, "publisher": {"other": ["Technologija."], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1392-1649"], "code": "S5", "subject": ["A004"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "A", "original": true, "pages": 11, "sheets": 0.786, "timestamp": "20060908114820.0", "account": {"year": 1997, "late": false}, "na": 3, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "06A1BAD2B0A4FB7E2B79634E5EFB5170", "lname": "Augustaitis", "fname": "Algirdas", "status": "1", "orcid": "0000-0003-3938-3611", "name": "Augustaitis, Algirdas"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "rel": "aut", "lname": "Juknys", "fname": "Romualdas", "status": "0", "name": "Juknys, Romualdas"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "29E9D270D7D9B878EE7212649247A058", "lname": "Kliučius", "fname": "Almantas", "status": "1", "name": "Kliučius, Almantas"}]}-
local.typeS-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptMiškų ir ekologijos fakultetas-
crisitem.author.deptAplinkotyros katedra-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

39
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.