Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/78666
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kerpauskas, Paulius;Sirvydas, Povilas Algimantas
Title: Agrofito aplinkoje vykstančių energinių procesų termodinaminė analizė
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2006, Nr. 1
Extent: p. 39-46
Date: 2006
Keywords: Procesai agrofito aplinkoje;Šilumos mainai;Transpiracija;Energijų balansas;Processes in agrofit media;Heat exchange;Transpiration;Energy balance
Abstract: Visos agroinžinerinės priemonės turi maksimaliai atitikti agrotechnologijų reikalavimus. Šiuo metu naudojamų pasėlių priežiūros agrotechnologijų ir įrengimų darbas daugiausia paremtas mechaninių procesų ir cheminių medžiagų poveikio principais. Pastaruoju metu pradeda ryškėti naujos agrotechnologijos, siekiančios to paties tikslo, tačiau jos iš esmės skiriasi nuo tradicinių tuo, kad paremtos natūralių agrofito aplinkoje vykstančių procesų terminių parametrų reguliavimu. Tai terminis – liepsna [1, 2], garu [6, 9, 11, 12], vandeniu [4, 8] – piktžolių naikinimas. Augalas ilgos evoliucijos metu maksimaliai prisitaikė prie aplinkos sąlygų: drėgmės, temperatūros ir spinduliuotės kaip pagrindinio energijos šaltinio. Šie trys veiksniai, apibūdinantys agrofito aplinką, yra glaudžiai tarpusavyje surišti medžiagų ir energijos apykaitų balansais bei aplinkoje vykstančių termodinaminių procesų dėsningumais. Kiekviena agrotechnologija ar veiksmas, turintis įtakos agrofito aplinkai, privalo turėti teorinį pagrindą, kuris leistų įvertinti sukeltus energijos pokyčius ir numatomas pasekmes. Toliau pateikiame energinių procesų, vykstančių natūralioje agrofito aplinkoje, termodinaminę analizę esant minimaliai augalo energinei apykaitai, kurioje atskleidžiami skaitytojui tiktai 5 būdingi augalo gyvenimo atvejai, tie procesai, kuriuos patiria augalas natūralioje agrofito aplinkoje išgyvendamas minimalias egzistencijos bei žūties sąlygas
All agroengineering implements should maximally meet the requirements of agrotechnologies. The currently used agro technologies and equipment in many cases are based on mechanical processes and chemical materials (fertilizers, poison of various purposes). Recently, the new agro technologies which have the same purpose have appeared, but they differ from the traditional ones, because they are based on regulation of the thermal parameters of the processes that take place in agrofit media. This is thermal weed control with flame [1, 2], steam [5, 9, 11, 12], water [4, 8]. In the period of evolution plants got adapted to the environmental conditions (moisture, temperature and radiation) as the main energy sources. These three factors defining agrofit media are interrelated by balances of metabolism and a consistent pattern of thermodynamic processes. Every agrotechnology or action influencing the agrofit medium should have the theoretical basis which allow assessing the energetic changes and reliable outcomes. The paper offers a thermodynamic analysis of the processes that take part in the natural agrofit media. It analyses only 5 typical cases of plant life and exhibits the processes which a plant experiences in natural agrofit conditions
Internet: http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem61/Zem_039_046.pdf
http://images.katalogas.lt/maleidykla/Zem61/Zem_039_046.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.74 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

36
checked on Nov 3, 2019

Download(s)

6
checked on Nov 3, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.