Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/78223
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List / Article in Clarivate Analytics Web of Science Master Journal List (S2)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Rutkovienė, Vida;Kusta, Albinas;Česonienė, Laima
Title: Evaluation of the impact of antropogenic factors on the pollution of shallow well water
Other Title: Antropogeninių veiksnių įtakos šachtinių šulinių vandens taršai vertinimas
Is part of: Ekologija. , 2005, Nr. 4
Extent: p. 13-19
Date: 2005
Keywords: Šachtinis šulinys;Vandens kokybė;Antropogeniniai veiksniai;Shallow well;Water quality;Anthropogenic factors
Abstract: Šachtinių šulinių vandens tarša yra aplinkos taršos indikatorius, ypač jautrus antropogeninių veiksnių įtakai. Šachtinių šulinių vandenį trečdalis Lietuvos gyventojų vartoja maistui, buities reikmėms bei ūkinei veiklai. Vandens kokybė turi tiesioginės įtakos žmonių sveikatai. Didelis kaimo žmonių sergamumas ir mirtingumas dalinai susijęs su blogos kokybės šachtinių šulinių vandeniu. Šachtiniai šuliniai paprastai yra negilūs, vanduo į juos patenka iš seklių gruntinio vandens išteklių, todėl ypač jautrus cheminei bei mikrobiologinei taršai. Įvairūs antropogeniniai veiksniai – ūkininkavimo intensyvumas, potencialūs taršos šaltiniai sanitarinėje zonoje, šulinių apsauga nuo aplinkos taršos – gali lemti vandens kokybės kaitą. Ūkininkavimo intensyvumo bei šachtinių šulinių vandens kokybės analizė atlikta 35 Kauno rajono gyvenvietėse, įvertinta 809 šachtinių šulinių vandens kokybė. Atlikta aplinkos veiksnių įtakos šachtinių šulinių vandens taršai daugialypė regresinė analizė parodė, kad didžiausią įtaką taršai azoto ir organiniais junginiais turi atstumai nuo šulinio iki lauko tualeto, tvarto, mėšlo rietuvės ir daržo, vandens lygis šulinyje bei šulinio įrengimo kokybė. Gauti duomenys apie šachtinių šulinių taršą leidžia įvertinti antropogeninių veiksnių įtaką aplinkos kokybės pokyčiams bei prognozuoti taršos lygį
Pollution of shallow well water is an indicator of environmental pollution and is especially susceptible to the impact of anthropogenic factors. One third of Lithuanian population uses shallow well water for food making, daily living needs and farming activities. Water quality has a direct impact on human health. High rates of morbidity and mortality are partly related to the bad quality of shallow well water. Water enters shallow wells from shallow groundwater sources which are especially susceptible to chemical and microbiological pollution. Various anthropogenic factors such as the intensity of farming, potential pollution sources in the sanitary zone, well protection from environmental pollution may determine the fluctuation of water quality. Data on the intensity of farming were gathered, analysis of shallow well water pollution was carried out in 35 villages of Kaunas District, and water of 809 shallow wells was evaluated. A multiple linear regression analysis of the impact of environmental factors on shallow well water showed that the distance from the well to the outhouse, cowshed, manure clamp and kitchen garden, the water level in the well and the quality of well construction have the greatest influence on the pollution by nitrogen or organic compounds. Data obtained on the pollution of shallow wells allow to estimate the impact of anthropogenic factors on the changes of environment quality and to forecast the level of pollution
Internet: http://images.katalogas.lt/maleidykla/Eko54/Eko_013_019N.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

77
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.