Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/765
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Indriliūnaitė, Rasa
Title: Kriminalinė subkultūra už įkalinimo įstaigos ribų : benamiai, buvę nuteistieji
Other Title: Criminal subculture outside the prison walls: homeless ex-convicts
Is part of: Grupės ir aplinkos : tarpdisciplininis mokslo darbų leidinys = Groups and environments : Interdisciplinary research studies. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 1 (2009)
Extent: p. 127-141
Date: 2009
Keywords: Benamis;Benamis, buvęs nuteistasis;Kriminalinė subkultūra;Socialinė atskirtis;Homeless;Homeless ex-convict;Criminal subculture;Social exclusion
Abstract: Tyrimai apie benamius – vieną giliausioje socialinėje atskirtyje esančių Lietuvos socialinių grupių  – leidžia teigti, jog ši grupė yra labai nevienalytė. Viena ją sudarančių subgrupių yra benamiai, buvę nuteistieji. Straipsnyje siekiama pažvelgti į minėtos subgrupės narių patirtis, gyvenimo būdo bruožus, savęs ir kitų vertinimą. Šios įžvalgos remiasi 2003–2008 m. Kauno mieste atlikto benamių asmenų sociologinio tyrimo duomenimis. Tyrime taikyti pusiau struktūruoto interviu ir stebėjimo dalyvaujant metodai. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog benamių, buvusių nuteistųjų, socialinė grupė yra perėmusi (išsaugojusi) nemažai kriminalinės subkultūros, iš kurios ji yra atėjusi, bruožų. Jie apima ir išoriškai pastebimas detales – kalbą, manieras bei vidinius tarpasmeninius dalykus  – tarpusavio ryšius, specifinius santykius su aplinka, identitetą ir socialinį kapitalą. Neigiamas visuomenės požiūris apsunkina benamių, buvusių nuteistųjų, integraciją į visuomenę  – o tai dar labiau stiprina šios grupės išorinę bei vidinę socialinę atskirtį ir stigmatizaciją
The homeless is one of the social exclusion groups in Lithuania experiencing the highest level of social exclusion. The problem of social exclusion poses many questions to the researchers of society. The specific lifestyle of the members of this group often hinders the process of studying this group more thoroughly. The researchers claim that this group is very heterogeneous. One of it’s subgroups is the homeless ex-convicts. This article is an attempt to present recognize the experience of the members of this group, their lifestyle as well as, the value of self and the others. The insights of this article are based on the homeless research performed in Kaunas in the years 2003–2008. The methods used in the research include the deep interviews and the participant observation. The results of the research have revealed that the social group of the homeless ex-convicts has absorbed many elements of the criminal subculture. We can say that the criminal subculture is the origin of the group of the homeless ex-convicts. These elements include such obvious features as the language, the behaviour, etc and such internal interpersonal features as the inter-relations, the specific relations with the environment, the identity, the social capital, etc. The negative opinion of the society and of the other homeless aggravates the social integration of the homeless ex-convicts and strengthens the external and internal social exclusion and stigmatization of this group
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/765/1/ISSN2029-4182_2009_N_1.PG_127_141.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/765
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Grupės ir aplinkos / Groups and Environments 2009, nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

97
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

215
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.