Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/757
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorOzoliņš, Gatis
dc.date.accessioned2016-03-04T12:11:47Z
dc.date.available2016-03-04T12:11:47Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn2029-4182
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/757
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/757-
dc.description.abstractThe movement of “Dievturība” was formed in the late 1920s as an alternative combination of Christianity and “new nationalism” and it is proclaimed as an invention of tradition in contemporary society. The participants of the “Dievturi” movement consider “Dievturība” as a specific Latvian religion based on Latvian folklore and national ideology. They emphasise that each nation has its ancestral/ethnic religion, and the duty of a nation is to take care of it. “Dievturi” acknowledge and treat Latvian folklore as the source of their ethnic religion. The methods used and the data acquired during the research (e.g., field research) give a clear idea of “Dievturība” in contemporary society. They are trying to practise “Dievturība” as an ethnic religion, but there are no considerable changes or new ideas aimed at the doctrine of the group. The members of the group characterise their involvement in the movement as the development of personality and a good possibility for spending their leisure time in an attractive and exciting way. The “Dievturi” movement has not managed to attract the contemporary intelligentsia to reinvent itself for the modern age and it is not attracting any considerable attention from the mass media.en_US
dc.description.abstractDievturyba judėjimas Latvijoje buvo įkurtas 1920 m. pabaigoje kaip alternatyvus krikščionybės ir „naujojo nacionalizmo“ idėjų derinys, propaguojantis naują požiūrį į tradicijas. Tyrinėjant atlikta 30 giluminių interviu su judėjimui priklausančių įvairių grupių lyderiais ir aktyviais nariais, užpildyti klausimynai, sukaupta daug filmuotos medžiagos, analizuota, kaip judėjimą pristato žiniasklaida. Tyrėjai nustatė, jog dievturių judėjimo nariai laiko dievturybą išskirtine latvių religija, kuri remiasi Latvijos folkloru ir nacionaline ideologija; pabrėžia, kad kiekviena tauta turi savo protėvių / etninę religiją, o tautos pareiga yra rūpintis ja. Dievturiai pripažįsta ir laiko latvių folklorą savo etninės religijos šaltiniu, grupių nariai praktikuoja dievturybą kaip etninę religiją, apibūdina savo dalyvavimą judėjime kaip asmenybės ugdymą ir puikią galimybę patraukliai ir įdomiai praleisti laisvalaikį. Tyrimas atskleidė judėjimo narių vertybes, jų papročius, pagrindinius tapatybės bruožus. Dievturių judėjimui nepavyko pritraukti gausesnio šiuolaikinės inteligentijos būrio ir aktyviau įsilieti į visuomenės gyvenimą, todėl jis nesuranda platesnio atgarsio.lt_LT
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofGrupės ir aplinkos, 2010, nr. 2, p. 99-104lt_LT
dc.rightsSutarties data 2013-10-30, nr. A1228, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectEthnic religionen_US
dc.subjectNationalismen_US
dc.subjectNeo-Paganismen_US
dc.subjectLatvian folkloreen_US
dc.subjectDievturybalt_LT
dc.subjectEtninė religijalt_LT
dc.subjectNacionalizmaslt_LT
dc.subjectNeopagonybėlt_LT
dc.subjectLatvijos folkloraslt_LT
dc.titleContemporary "Dievturi" movement in Latvia : between folklore and nationalismen_US
dc.title.alternativeŠiuolaikinis dievturių judėjimas Latvijoje : tarp folkloro ir nacionalizmolt_LT
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc316 Sociologija / Sociology
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Grupės ir aplinkos / Groups and Environments 2010, nr. 2
Files in This Item:
Show simple item record

Page view(s)

100
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

126
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.