Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/755
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kobin, Maarja;Allaste, Airi-Alina;Võõbus, Vaike;Vihma, Peeter;Kosterina, Irina
Title: Recreational cannabis users in Estonia and Russia
Other Title: „Rekreaciniai“ kanapių vartotojai Estijoje ir Rusijoje
Is part of: Grupės ir aplinkos, 2010, nr. 2, p. 157-162
Date: 2010
Keywords: Rekreacinis narkotikų vartojimas;Kanapių vartojimas;Jaunimas;Recreational drug use;Cannabis use;Young people
Abstract: The aim of the research has been to pay attention to two aspects concerning recreational cannabis use in Estonia – firstly, how young recreational drug users diminish and deal with the risks of cannabis use and, secondly, how the gender order and recreational drug use are related to each other. Cannabis has spread from the capital of Estonia and become part of the “mainstream” youth culture. Informal social networks are used for selling the drug. Smoking and dealing in cannabis is common for young people, and even non-smokers accept it. Cannabis use is considered to be everyone’s free choice and seen as a “natural” drug which is not as harmful as synthetic drugs are. The aim of the research has been to investigate what kinds of social sanctions and other control mechanisms (extrinsic and intrinsic) regulate cannabis use, and the risks of diminished health – both short-term and long term – which the young recreational cannabis users have experienced. In analysing the gender order of drug use, we performed a comparative study analysing the differences between gender order and drug use in two different countries – Estonia and Russia. Different roles, responsibilities, activities and contributions of women and men are expected, allowed and encouraged in relation to different drug use contexts and countries. In this comparative study, we paid attention to many aspects concerning gender order and drug use such as the initiation to and context of drug use, hierarchy, norms and frequency and the amounts and types of drugs used in these two countries. The analysis is based on 30 open-ended interviews with cannabis users aged 16-20 conducted in Autumn 2006 under the auspices of the SAL project in Estonia. Informants were reached employing the snowball method. For the analysis of the comparative study with Russia, we used 11 interviews and field notes on Russian drug users carried out by Russian researcher, Irina Kosterina, in the framework of the SAL project in Russia.
Šio tyrimo tikslas buvo atkreipti dėmesį į du aspektus, susijusius su kanapių vartojimu Estijoje: a) sveikatos ir kiti pavojai, su kuriais susiduria jauni narkotikų vartotojai; b) lyties ir narkotikų vartojimo sąsajos. Kanapės Estijoje pasklido iš sostinės ir tapo jaunimo populiariosios kultūros dalimi. Narkotikų prekybai kuriami neformalūs socialiniai tinklai. Kanapių rūkymas ir platinimas yra įprastas jauniems žmonėms ir netgi priimtinas nerūkantiems. Kanapių vartojimas yra traktuojamas kaip laisvas kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Kanapės laikomos natūraliu narkotiku, kuris nėra toks kenksmingas kaip sintetiniai. Tyrimo tikslas buvo ištirti, kokie egzistuoja socialiniai draudimai ir kiti kontrolės mechanizmai (išoriniai ir vidiniai), reguliuojantys kanapių vartojimą, taip pat išsiaiškinti susilpnėjusios kanapes vartojančio jaunimo sveikatos požymius – tiek ilgalaikius, tiek trumpalaikius. Nagrinėdami abiejų lyčių atstovų narkotikų vartojimą, tyrėjai pritaikė lyginamąją analizę, kuria atskleidė abiejų lyčių narkotikų vartojimo skirtumus dviejose šalyse – Estijoje ir Rusijoje. Pastebėti skirtingi vyrų ir moterų vaidmenys, jų įsipareigojimai, aktyvumas ir indėliai, kurie yra leidžiami ir skatinami skirtingose šalyse. Tyrėjai analizavo daugelį aspektų, susijusių su abiejų lyčių atstovų narkotikų vartojimu, pvz., narkotikų vartotojų iniciacijos, hierarchija, normos, vartojimo dažnumas bei narkotikų kiekiai ir tipai. Analizė yra pagrįsta 30-čia giluminių interviu su kanapių vartotojais nuo 16 iki 20 metų amžiaus, atliktų 2006 m. rudenį, dalyvaujant SAL projekte. Informantai buvo surinkti naudojant „sniego kamuolio“ metodą. Lyginamojo tyrimo su Rusijos narkotikų vartotojais analizei buvo panaudoti 11 interviu ir Rusijos tyrėjos Irinos Kosterinos pastabos apie Rusijos narkotikų vartotojus, pateiktos dalyvaujant SAL projekte.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/755
https://hdl.handle.net/20.500.12259/755
Appears in Collections:Grupės ir aplinkos / Groups and Environments 2010, nr. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.